Vol 10, No 12 (December 31, 2021): Annals of Palliative Medicine

Original Article

Nursing intervention using a whole-process escort playing a relative role combined with mind mapping in patients undergoing breast cancer surgery: a randomized trial
Li Fan, Fengqiong Lei, Zhen Zhu, Chaoqun Hu, Lei Ye, Na Wang
Prophylactic administration of mecapegfilgrastim after chemotherapy in patients with lymphoma
Meijing Zheng, Xiaolian Wen, Liping Su
Iron deficiency is an independent risk factor of increased myocardial energy expenditure in chronic heart failure patients
Feng Lin, Yuli Huang, Dongqi An, Qiong Zhan, Peng Wang, Wenyan Lai, Qingchun Zeng, Shaohong Dong, Hao Ren, Dingli Xu
Effect of Tongfu traditional Chinese medicine preparation on patients with septic gastrointestinal dysfunction: a systematic review and meta-analysis
Lijuan Zhang, Qiaomei Wu, Peipei Chen, Yan Xu, Yafang Zheng, Shihong Ma, Jingxia Zheng
Effect of self-management interventions for adults with epilepsy: a systematic review and meta-analysis
Chengcong Li, Qingquan Bi, Bingbing Hu, Liangliang Sun
Efficacy and safety of methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis: a retrospective study
Lijuan Wang, Yingying Zhang, Lijie Zhu, Yasong Li
Efficacy and safety of continuous infusion of Rh-endostatin combined with platinum-based chemotherapy for advanced triple-negative breast cancer
Aihua Tan, Hongxue Wang, Li Nong, Yuxian Jia, Yan Liu, Wuning Zhong, Fanghui Qin, Han Wang, Jing Tang, Wenxian Zhou, Yongkui Lu, Weimin Xie
Exploring the functional connectivity characteristics of brain networks in post-stroke patients with global aphasia: a healthy control based resting-state fMRI study
Xinlei Xu, Caili Ren, Hui Fang, Zhaohui Li, Ping Chen, Jian Yang, Tong Wang
Systematic review and meta-analysis of extended high-frequency audiometry in tinnitus patients
Fan Peng, Yuanhua Xiang, Haitian Xu, Qing Yin, Jun Li, Yuhua Zou
Imaging features of inflammatory pseudotumor-like follicular dendritic cell sarcoma of the spleen
Nianyu Xue, Xiaogang Xue, Changrui Sheng, Minli Lu, Yifei Wang, Shengmin Zhang, Youfeng Xu
The effects of nursing of Roy adaptation model on the elderly hypertensive: a randomised control study
Jiali Zhang, Lilan Guo, Jundan Mao, Xue Qi, Liqun Chen, Hui Huang, Yanling Sun, Xiaoyue Yang
Correlation between nurses’ attitudes towards death and their subjective well-being
Jiali Zhang, Hongmei Tao, Jundan Mao, Xue Qi, Hongzhen Zhou
CYP2C19 polymorphisms and clopidogrel efficacy in the secondary prevention of ischemic stroke: a retrospective observational study
Juanna Lin, You Mo, De Cai, Dongyang Mao, Hongbo Fu, Duncan Wei
A systematic review and meta-analysis of independent risk factors for postherpetic neuralgia
Haiou Zhou, Zhiguang Wang, Haifei Jin, Xing Chen, Long Lei
Prediction of adverse maternal and perinatal outcomes in preeclampsia based on B-type natriuretic peptide: a retrospective study
Haijie Hong, Lei Zhang, Fanzhen Hong, Juan Xiao, Wenjuan Sun, Lihua Dong, Mingjiang Li
The value of dynamic monitoring of procalcitonin in the early identification of pathogens and prognosis of bloodstream infections in the ICU
Hua Xiao, Haiyong Jia, Xiaowei Yuan, Qiuxiang Zhou, Wenfang Li, Hongwei Shan, Yan Zhu
A multicenter study of hemodialysis using individualized dialysate potassium concentrations
Haidong He, Jiajun Wu, Wei Lu, Haiyang Wu, Rong Zhu, Gang Yu, Gengru Jiang, Niansong Wang, Zhiyong Guo, Yueyi Deng, Xudong Xu
The effects of combined bromocriptine and Bu-shen-zhu-yun decoction on serum hormones, anxiety, and pregnancy in hyperprolactinemic infertility patients
Hua Feng, Qiuxi Zhong, Huifang Zhou, Xiaoyue Jiang, Yinyin Ding
PFAT5 stability assessment of Lipovenoes MCT in total nutrient admixtures
Shanshan Gao, Jing Fan, Xiuling Jia, Bangbang Li, Xiangcheng Li, Zongli Li, Jing Li
Correlation between obstructive sleep apnea hypopnea syndrome and hypertension: a systematic review and meta-analysis
Fengjuan Yuan, Shanshan Zhang, Xiao Liu, Yali Liu
The role of brain metastases in patients with pulmonary adenocarcinoma: a retrospective study
Jingyuan Xue, Meirong Liu, Hui Zhao, Xiaoqing Li, Qiong Qin, Yaoyao Ren, Diansheng Zhong
Proximal anal sinus resection as an alternative to fistulectomy and seton for reducing recurrence of anal fistulas: a retrospective study
Chao Lei, Chao Li, Min Liu, Zhen Song, Chen Li, Zhihua Liu
Electrocardiographic findings over time and their prognostic value in patients with COVID-19
Ye Su, Lixue Yin, Jun Lin, Qionghui Peng, Rui Shi, Dana Zhu, Huanxing Li
Development and validation of the diagnostic scale of traditional Chinese medicine syndrome elements for diabetic kidney disease
Min Jiang, Xi-En Lou, Xianhui Zhang, Qian Nan, Xue Gao, Hongfang Liu
Incidence and risk factors for poor perioperative blood glucose management in patients with diabetic foot: a retrospective study
Xia Chen, Meifang Wu, Qin Hu, Xiu Cheng
Retrospective study of the combined application of the blink reflex and lateral spread reflex in microvascular decompression of facial nerve surgery
Yang Zhang, Lihui Xia, Jingzhi Lin, Yong Zhang
Effects of orthodontic treatment with activator appliance on patients with skeletal Class II malocclusion: a systematic review and meta-analysis
Jiye Xie, Chunrong Huang, Kang Yin, Juyoung Park, Yanhua Xu
Glutathione combined with mecobalamin in the treatment of chemotherapy-induced peripheral neuropathy in multiple myeloma: a retrospective clinical study
Hao Huang, Min Zhao, Xiyang Liu, Jialin Song, Lina Liu, Yuzhang Liu, Pu Xiang, Yaomei Wang, Baijun Fang
Home-based psychological nursing interventions for improvement of sleep quality and psychological health in patients with hypopharyngeal carcinoma undergoing surgical resections: a randomized trial
Xuelan Li, Lijun Chen, Beimei Lei, Changning Xie
The anesthesia induction effect of dexmedetomidine in patients undergoing laryngeal mask intubation: a systematic review and meta-analysis of 7 RCTs
Qiji Ju, Zhibo Xiao, Wenchao Sun, Miao Zhu, Peijun Lv
Choroidal thickness changes and choriocapillary circulation analysis in macular holes using optical coherence tomography angiography
Nalei Zhou, Xiaolei Han, Enliang Ding, Yuhua Hao
The efficacy of probiotics in patients with severe COVID-19
Huaqi Wang, Yunfei Wang, Chunya Lu, Lingxiao Qiu, Xiangjin Song, Hongxia Jia, Dong Cui, Guojun Zhang
Risk factors of stroke complicated with hospital-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis of cohort studies
Tao Guo, Li Dou, Xianmei Zhou
Intraocular pressure of adults in a coastal province in southern China: the Fujian cross-sectional eye study
Yang Li, Qinrui Hu, Xiaoxin Li, Yonghua Hu, Bin Wang, Xueying Qin, Tao Ren
Clinical value of serum albumin level in patients with non-small cell lung cancer and anaplastic lymphoma kinase (ALK) rearrangement
Xin Zhang, Puyuan Xing, Xuezhi Hao, Junling Li
Correlation between air temperature, air pollutants, and the incidence of coronary heart disease in Liaoning Province, China: a retrospective, observational analysis
Jinling Huang, Zhiyong Yang
Clinical characteristics and risk factors for death in patients with stress cardiomyopathy in the ICU
Tiezhu Yao, Yuhong Chen, Jingtao Ma, Zhenjie Hu
Coexistence of plasma cell neoplasia and myelodysplastic syndrome with excess blasts: case reports and literature review
Wei Yan, Xiao-Yan Qu, Hui Li, Ying-Chun Li, Yang Li, Kun Yao, Wei Yang, Hui-Han Wang
Mass spectrometric behaviors and molecular mechanisms of Amadori compounds between acute lung injury and diabetes based on network pharmacology
Yunpeng Bai, Jiaxin Li, Guangwen Wang, Guowu Liang, Yanhong He, Linhui Hu, Chunbo Chen
Effect of traditional Chinese medicine on serum inflammation and efficacy in patients with sepsis: a systematic review and meta-analysis
Yituo Wen, Changfu Feng, Wei Chen, Changneng Chen, Shunling Kuang, Fang Liu, Qiufeng Tang, Miancong Chen
Efficacy and safety of triamcinolone acetonide injection combined with laser photocoagulation in the treatment of diabetic macular edema: a systematic review and meta-analysis
Linan Zhang, Xiaolong Chen
A systematic review and meta-analysis examining the benefits of quantitative exercise intervention on effective bowel preparation prior to colonoscopy
Li Huang, Weixia Zhou
Systematic review and meta-analysis of arterial spin-labeling imaging to distinguish between glioma recurrence and post-treatment radiation effect
Yuanhong Liu, Gang Chen, Hanjun Tang, Lian Hong, Wenjing Peng, Xiaoyu Zhang
Preparation of hemodialysis centers in fighting against the novel coronavirus disease during the 2019–2020 epidemic: the experience in Sichuan province, China
Yang Zou, Zhiyuan Zhang, Yunlin Feng, Yan Li, Jianhua Zheng, Qiang He, Daqing Hong, Guisen Li, Li Wang
Effects and safety of neostigmine for postoperative recovery of gastrointestinal function: a systematic review and meta-analysis
Yan Liao, Yang Li, Wen Ouyang
A systematic review and meta-analysis of the timing of indwelling catheter extubation in patients undergoing gynecological and obstetric surgery
Xin Liao, Li Xie
The clinical efficacy of Jinfeng pill in the treatment of thin endometrial infertility: a systematic review and meta-analysis
Xiaojuan Zhang, Yanxin Chen, Rui Zhao, Yang Chen, Pingting Xing, Wen Xu, Yu Xu
The 100 top-cited studies on postoperative hyperalgesia in the last 30 years: a bibliometric analysis
Tianyao Zhang, Xiaochu Wu, Yu Ye, Jun Ma, Cheng Zhou, Peng Liang, Bin Liu
Complications after appendectomy in patients with treated appendicitis: results from a retrospective study
Tie Wu, Yinxi Yang, Yifeng Wu, Lijun Lu, Sheng Dong
Carbonic anhydrase 2 and 3 as risk biomarkers for dilated cardiomyopathy associated heart failure
Hao Su, Kai Hu, Zhiquan Liu, Kangyu Chen, Jian Xu
Sugammadex enhances recovery after abdominal surgery in cancer patients: a real-world, observational study
Xiaolan Gu, Rong Gao, Pengyi Li, Dian Jiao, Tianhao Song, Tiantian Li, Lianbing Gu
Arthroscopic treatment of osteoarthritis: a bibliometric study
Yu Li, Wei Wang, Donghai Chao, Jiyu Chai, Lingyan Kong, Huan Zhang
Systematic review and meta-analysis of the efficacy of tension-free vaginal tape on pelvic organ prolapse complicated by stress urinary incontinence
Peng He, Jianhua Zou, Baisheng Gong, Mingxing Qiu, Lijun Li
Systematic review and meta-analysis of cochlear implantation in deaf patients with large vestibular aqueduct deformity
Liping Pan, Hongyan Lin, Xiao Li, Shuai Liu
A systematic review and meta-analysis of the clinical efficacy of anterior lumbar interbody fusion in the treatment of orthopedic spondylolisthesis
Xiyan Xu, Xiuyang Li, Tao Yang
Risk factors for multidrug-resistant bacterial infections in patients with diabetic foot ulcers: a systematic review and meta-analysis
Wei Xia, Weiwei He, Tingting Luo, Nie Tang
Systematic review and meta-analysis of traditional Chinese medicine compound in treating infertility caused by endometriosis
Panpan Dong, Lin Ling, Lanyawen Hu
Characteristics of spinal dissemination in adult low-grade glioma: a retrospective cohort study at a single institute
Jianxin Chen, Qi Shi, Shan Li, Yuze Zhao, Hongyan Huang
Combined carboplatin and etoposide chemotherapy for patients with recurrent glioma
Jianxin Chen, Yuze Zhao, Xinyu Hou, Xiaoyan Gao, Qi Shi, Shan Li, Hongyan Huang
Investigation and analysis of influencing factors of early activity compliance of patients after minimally invasive esophagectomy
Keqing Chen, Shaobin Yu, Zhenyang Zhang, Ying Zhang, Wei Li, Minqiang Kang, Yanjuan Lin
A systematic review and meta-analysis on influencing factors of failure of oral implant restoration treatment
Bo Lu, Xu Zhang, Binghao Liu
Comparison of different pedicle screw fixation schemes in the treatment of neurosurgical spinal fractures: systematic review and meta-analysis
Dan Liang, Xiaopeng Deng, Jiacai Qian, Feng Han, Kun Zhou
Correlation between abnormal thyroid function test and thyroid autoimmunity: a systematic review and meta-analysis
Ning Xiao, Yingying Li, Wangjin Chen, Ying Liu, Dongyu Li
Autoimmune manifestations of visceral leishmaniasis in Chinese patients
Xixi Chen, Qiao Zhou, Jian Liu, Bin Zhou, Xiaodan Wu, Li Long
Systematic review and meta-analysis: the value of MRI chemical-shift imaging in the evaluation of bone quality in patients with osteoporosis
Ye Wang, Hong Li, Xin Yang, Chao Zhang, Haiyang Xie
Study on the inhibition of inflammation by the cyclooxygenase-2 (COX-2)/prostaglandin E2 (PGE2) pathway and the promotion of wound healing of oral ulcer of Yangyin Shengji powder after chemotherapy
Yun Liu, Sixiu Ren, Hongjian Ji, Daonan Yan
Prognostic value of the albumin-bilirubin score in critically ill patients with heart failure
Yanting Luo, Zexiong Li, Jinlai Liu, Yutian Chong, Bingyuan Wu
Relationship between circulating miRNA-21, atrial fibrosis, and atrial fibrillation in patients with atrial enlargement
Hao Chen, Fang Zhang, Yuan-Li Zhang, Xin-Chun Yang
The correlation between intraoperative saline irrigation volume and postoperative drainage volume and short-term efficacy in single-level posterior lumbar interbody fusion
Guiqing Wu, Fangcong Qiu, Ruofeng Wu, Jianping Chen, Yanjuan Lin
Expression of interleukin-1 (IL-1), IL-6, and tumor necrosis factor-α (TNF-α) in non-small cell lung cancer and its relationship with the occurrence and prognosis of cancer pain
Yuanming Liu, Yan Gao, Tao Lin
The relationship between the expression of serum IL-18 mRNA, CC16, and sTREM-1 and the severity and prognosis of ventilator-associated pneumonia in elderly patients
Jing Wang, Ying Zhao, Li Pan, Xuefeng He, Xinglian Zhang
Study on the relationship between the expression of S100A12, CaSR, and IL-7R in the synovium of knee osteoarthritis and angiogenesis
Min Xu, Jia Tu, Yanwei Yang, Wenjuan Zou
Analysis of the clinical diagnosis and treatment of uveitis
Lina Wang, Zhenfeng Guo, Yuezhong Zheng, Qingyu Li, Xiaoyong Yuan, Xia Hua
Establishment and evaluation of a nomogram model for predicting hematoma expansion in hypertensive intracerebral hemorrhage based on clinical factors and plain CT scan signs
Fei Yu, Yanli Yang, Yulun He, Junwei Liu, Haijun Liu, Heng Liu
Increased expression of T helper 17 cells and interleukin-17 in atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis
Yujie Mao, Chao Yang, Lina Tang, Gang Liu, Liping Cheng, Mingyi Chen
A comparative analysis of clinical characteristics in patients infected with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) between Wuhan and Zhoushan, China
Haifeng Li, Lue Li, Hanyang Zheng, Mingjiang Xiao, Qiujing Wang, Shibo Li, Wangyu Zhu
Improved efficacy and safety of low-dose oxaliplatin/pegylated liposomal doxorubicin/S-1 regimen in advanced gastric cancer: a cohort study
Jian Ma, Min Xiao, Xiaoqian Li, Qiu Zhao, Wei Ye, Wenjing Ji, Yang Ling, Quanliang Yang
Effectiveness of telemedicine for cardiovascular disease management: systematic review and meta-analysis
Xiuping Han, Wenyu Chen, Zihao Gao, Xiaodong Lv, Yanbao Sun, Xiangdong Yang, Huafeng Shan
Laparoscopic transcystic common bile duct exploration in patients with a nondilated common bile duct
Lu Fang, Jian Huang, Hao Zheng, Zhi-Qing Duan, Tian-De Liu, Hu Xiong, Wen Li, Xiao-Wei Fu, Jian-Feng Gao, Hao Le, Wei Hu, Bo Liang, Xin-Gen Zhu
Clinical study on the effect of intramedullary fixation and extramedullary fixation on unstable intertrochanteric fractures
Ximing Zhang, Aoxue Zhang, Xuefang Yang

Editorial on Narrative & Evidence-based Medicine for Traditional Medicine: from Basic Research to Clinical Practice and Trial1

Practice and thinking of modern clinical research of traditional Chinese medicine
Bo Li, Lyubima Despotova-Toleva

Original Article on Narrative & Evidence-based Medicine for Traditional Medicine: from Basic Research to Clinical Practice and Trial1

Effect of Tang-Shen-Ning decoction on podocyte epithelial-esenchymal transformation via inhibiting Wnt/β-catenin pathway in diabetic mice
Fang-Qiang Cui, Yan-Bin Gao, Yue-Fen Wang, Yuan Meng, Zhen Cai, Cun Shen, Xin-Can Jiang, Wen-Jing Zhao
A brief discussion on evidence-based clinical research of traditional Chinese medicine
Yu Xin, Yan-Yan Dai, Xiu-Wen Zhang, Hao-Xin Yang, Ai-Lin Hou, Kai Yang, Ze-Yu Li, Bo Li, Hui Liu
Randomized controlled trials of Chinese herbal medicine published in English from 2010 to 2019: a bibliometrics study
Jing Hu, Hui-Na Zhang, Shuo Feng, Yan-Xiang Ha, Chong-Yang Wei, Xue-Jiao Wang, Rui Zhang, Bo Li
Efficacy and safety of traditional Chinese medicine on treating oligomenorrhea: a systematic review and meta-analysis
Yannan Li, Guozhen Zhao, Wei Shi, Yin Zhang, Hanlin Diao, Nan Ding, Panpan Li, Fang Zhang, Lei Yang, Mengyao Sun, Hang Yu, Bo Li, Li Xu
Efficacy and safety of Huazhi Rougan granule in the treatment of non-alcoholic fatty liver: a systematic review and meta-analysis
Tianyuan Wang, Jin Song, Jing Hu, Shuo Feng, Huina Zhang, Hong Wang, Bo Li
Systematic review and pathway enrichment analysis of Chinese medicine in preventing recurrence and improving prognosis of cholelithiasis after gallbladder-preserving lithotripsy
Bo Li, Yiyi Lin, Bo Nie, Guozhen Zhao, Xiatian Zhang, Mengting Zhu, Jing Hu, Po Huang, Shuo Feng, Ruijin Qiu, Guihua Tian, Shengsheng Zhang, Hongcai Shang

Study Protocol on Narrative & Evidence-based Medicine for Traditional Medicine: from Basic Research to Clinical Practice and Trial1

Protocol for developing clinical practice guidelines on traditional Chinese medicine therapy for influenza
Guozhen Zhao, Yuhong Guo, Wei Chen, Bo Li, Tengfei Chen, Youran Lu, Yumeng Yan, Yafan Wang, Qingquan Liu

Meeting Report

Society for palliative radiation oncology: report from the Eighth Annual Meeting (2021)
Jordan Hill, Candice Johnstone, Emily Martin, Timur Mitin, Yolanda D. Tseng, Charles B. Simone II

Disclosure:

1. The series “Narrative & Evidence-based Medicine for Traditional Medicine: from basic research to clinical practice and Trial” was commissioned by the editorial office, Annals of Palliative Medicine without any sponsorship or funding. Bo Li and Lyubima Despotova-Toleva served as the unpaid Guest Editors for the series.