Vol 9, No 1 (January 17, 2020): Annals of Palliative Medicine

Original Article

Analysis of daily goal sheets on physician-nurse collaboration attitude
Xin Qian, Li Jun Li, Yi Yu Zhuang, Yu Cai Hong, Zhong Heng Zhang, Li Feng Xing, Ning Liu, Hong Chao Li, Ru Jin Zhang, Fu-Chih Lai, Charles B. Simone II, Edward Chow, Written on behalf of AME Nursing Research Collaborative Group
Intraoperative use of single dose of nonsteroidal anti-inflammatory drugs was not associated with cancer recurrence and mortality after bladder cancer surgery: a retrospective study
Shiyu Mao, Yuan Wu, Ruiliang Wang, Yadong Guo, Jing Yuan, Wenchao Ma, Wentao Zhang, Junfeng Zhang, Yang Yan, Xudong Yao
Placebo effect of acupuncture on insomnia: a systematic review and meta-analysis
Chengyong Liu, Hanqing Xi, Wenzhong Wu, Xiaoqiu Wang, Shan Qin, Yanan Zhao, Shiyu Zheng, Qingyun Wan, Liang Xu
Analysis of risk factors for implantable venous access port catheter fracture with internal jugular vein
Ning Ai, Li Li, Fenghua Yin, Zhigang Li, Cuizhi Geng, Guang Yang
Proprioceptive changes measured by histopathological and electrophysiological evaluations after NGF injection of anterior cruciate ligament reconstruction
Dong Zhen, Bing Qiu, Weiguo Wang, Zhirong Yang, Jingwei Wang, Yang Gan, Bing Qiu
Plasma parameters and risk factors of patients with post-stroke cognitive impairment
Ji-Xia Wu, Jian Xue, Lei Zhuang, Chun-Feng Liu
Effect of gonadotropin-releasing hormone analog on ovarian reserve in children with central precocious puberty
Yuehong Tao, Caiyun Si, Haiyan Li, Jing Han, Huidan Hou, Mei Yang
A novel timesaving and semiquantitative method for radionuclide hepatobiliary scintigraphy for suspected biliary atresia
Hui Zhou, Junhong Li, Hailian Wei, Aifeng Li, Xiuping Wang, Xiaonan Zhang, Qiteng Lu, Siyuan Chen, Zhixiao Wei
A survey of clinical and laboratory characteristics of dengue fever epidemic from 2014 to 2018 in Guangzhou, China
Dongmiao Chen, Yajie Zhang, Xiaoqiong Wu, Jiewen Wu, Fengying Gong, Lin Qiao, Li Li, Congrong Wang
Effect of intravitreal ranibizumab pretreatment on vitrectomy in young patients with proliferative diabetic retinopathy
Hui-Jin Chen, Chang-Guan Wang, Hong-Liang Dou, Xue-Feng Feng, Yi-Min Xu, Zhi-Zhong Ma
Emulsified isoflurane protects beta cells against high glucose-induced apoptosis via inhibiting endoplasmic reticulum stress
Zhenkun Yang, Shuoxiong Wu, Jingjing Zhao, Zuoyu Wang, Min Yao, Peihua Lu, Wenyan Dong, Jie Sun
Current characteristics on small intestinal stromal tumor—a case control study
Lifang Zhao, Zhigang Zhao, Weidong Wang, Weiwei Zhao, Shengjun Tuo, Yupeng Shi, Wenlong Zhang, Ling Chen, Liu Hong, Jianjun Yang, Wei Lu, Qiong Wu, Jianhong Wang, Kaichun Wu