Vol 10, No 9 (September 29, 2021): Annals of Palliative Medicine

Consensus

Expert consensus of perioperative intensive care and management of critically ill cancer patients (2021)
Haijun Wang, Hongzhi Wang, Wei Chen, Heling Zhao, Yuanyu Qian, Limin Shen, Shuangling Li, Jun Duan, Zhiqiang Wang, Keliang Cui, Quan Wang, Xiaoyan Xue, Xiyuan Li, Liwei Hua, Yingping Zhang, Yongshun Feng, Huaiwu He, Lei Li, Nan Zhang, Jun Dong, Weishuai Bian, Feiping Lu, Donghao Wang, Yun Long, Xuezhong Xing; on behalf of Critical Care Medicine Committee of Beijing Association of Oncology (CCMBAO)

Original Article

Lower platelet counts were associated with 90-day adverse outcomes in acute-on-chronic liver disease patients
Renjie Ouyang, Hai Li, Jie Xia, Xianbo Wang, Xin Zheng, Yan Huang, Zhongji Meng, Yanhang Gao, Zhiping Qian, Feng Liu, Xiaobo Lu, Yu Shi, Jia Shang, Junping Liu, Guohong Deng, Yubao Zheng, Huadong Yan, Weituo Zhang, Liang Qiao, Xiuhua Jiang, Haiyu Wang, Guotao Zhong, Beiling Li, Jinjun Chen
Prognosis after liver transplantation in patients treated with anti- PD-1 immunotherapy for advanced hepatocellular carcinoma: case series
Zhitao Chen, Xitao Hong, Tielong Wang, Yiwen Guo, Changjun Huang, Muqi Li, Xiaoshun He, Weiqiang Ju, Maogen Chen
Comparison of HBV-DNA and HBeAg as antiviral therapeutic indicators among HBV-infected pregnant women: a systematic review and meta-analysis
Xiaoxiao Liu, Can Chen, Daixi Jiang, Dawei Cui, Danying Yan, Yuqing Zhou, Cheng Ding, Lei Lan, Chenyang Huang, Xiaobao Zhang, Lanjuan Li, Changtai Zhu, Shigui Yang
Development of a scoring scale for predicting the risk of postoperative complications after spinal tuberculosis debridement: a retrospective cohort study of 233 patients
Guanyin Jiang, Yunsheng Ou, Yong Zhu, Wei Luo, Xing Du, Wei Zhang, Wanyuan Qin
Predictive value of red blood cell distribution width level on histological response and prognosis in colorectal liver metastases
Qichen Chen, Jinghua Chen, Yiqiao Deng, Zhen Huang, Hong Zhao, Jianqiang Cai
Risk factors for peripherally inserted central catheter (PICC)-associated infections in patients receiving chemotherapy and the preventive effect of a self-efficacy intervention program: a randomized controlled trial
Xiaoman Liu, Shuo Tao, Haixia Ji, Siqi Chen, Yan Gu, Xiaohong Jin
Neutrophil-to-lymphocyte ratios and platelet-to-lymphocyte ratios in juvenile systemic lupus erythematosus: correlation with disease manifestations
Wengen Li, Sudong Liu, Chao Chen, Yanying Han
Body fat percentage in adolescents is a better predictor of exercise effect on adiposity changes: a 4-year follow-up study
Qing Miao, Wanwan Sun, Qiongyue Zhang, Xiaoming Zhu, Wei Gong, Shuo Zhang, Bin Lu, Hongying Ye, Yiming Li, Yehong Yang
Direct oral anticoagulants versus vitamin K antagonists for patients with left ventricular thrombus
Zheng Xu, Xiaomin Li, Xuewen Li, Yuping Gao, Xiaolong Mi
Trajectories of posttraumatic growth in young and middle-aged stroke patients and their predictive effects on mental health
Xiaodong Huang, Weiliang Luo, Hui Huang, Jinchang He
Relationship among melatonin, postoperative delirium, and postoperative cognitive dysfunction
Shanshan Mu, Yan Wu, Anshi Wu
HLA-DQB1 and HLA-DRB1 expression is associated with disease severity in IgAN
Xueyu Zhan, Fei Deng, Amanda Y. Wang, Qin Chen, Yongjing Du, Qiuxia Wang, Xiang Zhong, Ping Zhang, Wei Wang, Shasha Chen, Guisen Li, Li Wang, Wei Wang
Preliminary analysis of the benefits of different irradiation types on patients with postoperative locoregional recurrence of esophageal cell squamous carcinoma
Hong-Mei Gao, Wen-Bin Shen, Xue-Yuan Zhang, Jin-Rui Xu, You-Mei Li, Shu-Guang Li, Shu-Chai Zhu
A retrospective study of the spectrum of fungal keratitis in southeastern China
Yan Lin, Jingjin Zhang, Xiaoli Han, Jianzhang Hu
The effect of training orthopedic nurse specialists in Jiangsu Province of China
Yahui Tong, Hongxia Zhu, Jie Wang, Yefang Zou, Hui Gao, Min Cheng
The influence of methadone on cerebral gray matter and functional connectivity
Jia Zhu, Shu Wang, Yan Liu, Fan Wang, Qiang Li, Zhe Li, Yichen Sun, Wei Li, Wei Wang
A novel synthetic compound shows antioxidant and anti- inflammatory activity and alleviates cognitive deficits in rats for the treatment of Alzheimer’s disease
Jing Xie, Rui Su, Danna Wu, Yeyu Qin, Xiong Yun
Investigation and analysis on the application of peripheral blood specimens for routine blood testing by laboratory physicians
Zeping Han, Jinhua He, Xingyi Xie, Jianyuan Fang, Yuguang Li
The efficacy and safety of Xuesaitong injection combined with western medicines in the treatment of ischemic stroke: an updated systematic review and meta-analysis
Ling Feng, Xiao-Jun Wu, Tian Cao, Bo Wu
The clinical efficacy and safety of atropine combined with omeprazole in the treatment of patients with acute gastritis: a systematic review and meta-analysis
Xian Lin, Hao Chen, Yi-Nan Lin
Correlation analysis of Ki67 and CK7 expression with clinical characteristics and prognosis of postoperative cervical adenocarcinoma patients
Yuzhong Wu, Mengmeng Lv, Tianye Qian, Yang Shen
The effects of volume-controlled ventilation versus pressure-controlled ventilation on hemodynamic and respiratory parameters in patients undergoing lumbar spine fusion surgery: a randomized controlled trial
Zhendan Peng, Jiangyan Xia, Ning Yin, Hong Xue
The effects of hypothermia in thrombosis: a systematic review and meta-analysis
Li Li, Xiaoqing Chen, Wenjuan Ma, Yinglan Li
Comparison of the community-acquired pneumonia and COVID-19 at the early stage: findings from two cohort studies
Liting Zhang, Yonghong Li, Jianye Zhou, Junfeng Li, Chongxiang Tong, Jing Cai, Zengwei Yang, Shuyan Li, Jinhong Zhu, Meie Zhao, Zhongtian Bai, Xiaodong Xie, Tuo Chen
The application effects of personalized nursing on the perioperative period of hepatobiliary surgery: a systematic review and meta-analysis
Zi Jin, Danni Lai, Xiaofang Long, Yingying Ma, Weiwei Huang
Effect of mechanical ventilation and pulmonary rehabilitation in patients with ICU-acquired weakness: a systematic review and meta-analysis
Di Huang, Wenying Zhao, Yanru Chen, Binfen Shen, Yaling Wang, Hua Guan, Weixiang Luo
Analysis of risk factors of non-suicidal self-harm behavior in adolescents with depression
Can Shao, Xiaomeng Wang, Qingyan Ma, Yunzhi Zhao, Xiaobin Yun
Current research status of cytomegalovirus infection after hematopoietic stem cell transplantation: a bibliometric analysis
Peng Chen, Zhenlan Du, Shi Qiu, Haitao Wang, Juan Zhang, Daihong Liu
Identification and validation of key long non-coding RNAs using co-expression network analysis in Crohn’s disease
Qijie Rui, Chunxia Lu, Shasha Song, Lijiu Zhang
Prevalence of hyperthyroidism with hypercalcemia in Xindu district and the efficacy of vitamin D3 treatment in these patients: a randomized trial
Xi Mei, Jun Zeng, Wen-Xue Dai, Hui-Lan Yang, Yao Li, Ming-Wei Tang, Ping Qiu
Comparison and exploration of the prognostic value of the advanced lung cancer inflammation index, prognostic nutritional index, and systemic immune-inflammation index in newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma
Tingting Liu, Fan Ye, Yuanyuan Li, Aining Liu
Multiple blood parameters may serve as a warning to immunochemotherapy-related interstitial lung disease in B-cell lymphoma
Fan Xia, Hailing Liu, Haizhou Zhang, Nana Ping, Peng Wang, Zhengming Jin, Jianguo Zhu, Changju Qu
The effect of combined TPF and intensity modulated radiotherapy after TPF induction chemotherapy on locally advanced nasopharyngeal carcinoma: a retrospective analysis
Lu Zheng, Quan Xu, Ziru Yang, Yanping Bei, Jingtao Tong, Shuang Ye, Jing Hu, Xue Chen, Jiaming Lv
Predictive value of blood pressure variability for organ dysfunction in patients with sepsis
Yiyun Zhu, Yunfei Li, Weiwei Cai, Chunmei Zhang
The effects of hyperglycemia on the biological behavior of human gingival fibroblasts on a titanium surface
Yan-Yan Liu, Rong-Jian Lu, Biao Guo, Lin-Lin Gao, Nan Zhang, Wen-Xiao Chang
Effects of individual dietary intervention on blood glucose level and pregnancy outcomes in patients with gestational diabetes mellitus: a retrospective cohort study
Suodi Zhou, Limin Wang, Jinhua Chen, Lingmei Liu, Xuelian Wu
Accuracy of FibroTouch in assessing liver steatosis and fibrosis in patients with metabolic-associated fatty liver disease combined with type 2 diabetes mellitus
Hongyan Yu, Hui Liu, Jie Zhang, Guoyu Jia, Ling Yang, Qin Zhang, Ge Li, Fang Liu, Fusheng Di, Fengmei Wang
Comparing different algorithms for the course of Alzheimer’s disease using machine learning
Xiaomu Tang, Jie Liu
Effect of palliative microwave ablation on metastatic osseous pain: a single-center retrospective study
Yuanyuan Yang, Bingjie Ren, Xuyu Bian, Daoming Li, Caihua Xu, Fengling Shi, Jing Zhao, Min Tao, Rongrui Liang
Early enhanced recovery after lung surgery: early ambulation 1 hour after extubation
Chao Zhou, Yiqing Luo, Xiaofeng Pan, Faming Xia, Mingxing Li, Wentao Li
Systematic review and meta-analysis based on the composition of risk factors of chronic atrophic gastritis under gastroscopy detection
Mao Ye, Jingjing Cheng, Di Jin, Jiangchun Zhang
Systematic review and meta-analysis of the correlation between intestinal flora and gestational diabetes mellitus
Qiong Ding, Ying Hu, Yun Fu, Liyi Qian
A systematic review and meta-analysis of levofloxacin and ciprofloxacin in the treatment of urinary tract infection
Zhisong Xue, Ying Xiang, Yutao Li, Qi Yang
Ultrasound-guided percutaneous needle biopsies of peripheral pulmonary lesions: diagnostic efficacy and risk factors for diagnostic failure
Qing Li, Li Zhang, Xinhong Liao, Shi Tang, Zhixian Li
New application of multimodal ultrasound imaging for identification of myofascial trigger points in the trapezius muscle
Xiao-Ning Liang, Rui-Jun Guo, Shuo Li
The effects of blood purification combined with antibiotics on extravascular lung water index, inflammatory factors, and prognosis of patients with severe acute pancreatitis complicated with acute respiratory distress syndrome
Bin-Qiang Xu, Yu Zhou
Effectiveness and safety of fractional micro-plasma radio-frequency treatment combined with ablative fractional carbon dioxide laser treatment for hypertrophic scar: a retrospective study
Jingling Li, Dan Wang, Yuying Wang, Yong Du, Shun Yu
Identifying typologies of quality of life in patients with moderate to severe hand trauma based on patient-reported outcomes
Lan Mo, Yuhong Fu, Leiyin Mao, Linyi Zhu, Yuan Zhou, Qingmei Huang, Changrong Yuan
A randomized trial on the application of a nurse-led early rehabilitation program after minimally invasive lumbar internal fixation
Wei He, Qingsi Wang, Jiang Hu, Shu Lin, Kun Zhang, Fei Wang, Chunyi Xu, Fangjia Li, Jingrong Xiao, Xiaoxue Li, Fang Tang
A systematic review and meta-analysis of incision and seton drainage in the treatment of high perianal abscess
Yuying Shi, Congcong Zhi, Yicheng Cheng, Lihua Zheng
Analysis of risk factors of acute kidney injury in perioperative patients after lung transplantation
Xiaoshu Liu, Jing Zhang, Yang Yang, Xiaobo Huang, Xiaoqin Zhang, Fuchun Zeng, Gang Feng, Lu Guo, Yang Xue
Systematic review and meta-analysis of the therapeutic effects of minimally invasive transforaminal interbody fusion on spondylolisthesis
Zaifei Chen, Wenxu Wu, Huazhang Xiong, Guodong Li, Wenbo Zhang, Yingyin Gao, Mingchang Wang
A meta-analysis and systematic review of the therapeutic effects of arthroscopy combined with intra-articular injection of sodium hyaluronate in the treatment of knee osteoarthritis
Xiao Yang, Weimin Liang, Jiabing Li, Pan Liu
Systematic review and meta-analysis: α-adrenergic receptor blockers in chronic prostatitis
Wanqin Deng, Xianqun Du, Wanzhen Zhou, Xuefeng Mei, Ying Tian, Lan Chen, Yuguo Xia, Ou Zhang
A systematic review and meta-analysis on the curative effects of cardiothoracic surgery for critical patients in the intensive care unit
Min Geng, Zhongping Li, Weidong Cui, Jiang Cheng, Liheng Li, Jinxia Li, Feng Li
Meta-analysis and systematic review of electronic bronchoscopy in refractory pneumonia
Zhixiong Fang, Sha Lin, Si Luo, Lei Xu, Haiming Zhang, Yi Pei, Shaojie Li
Evaluation of safety and efficacy of apatinib combination with chemotherapy for ovarian cancer treatment: a systematic review and meta-analysis
Jing Qi, E Liu, Haiquan Yue, Guang Chen, Yuting Liu, Jiahui Chen
Effect of sitting and lying Liuzijue exercise for pulmonary rehabilitation in acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease patients with non-invasive ventilation: a randomized controlled trial
Shunqi Liao, Fang Wang, Qiao Lin, Feng Jian, Yue Li, Qiurun Zhong, Yaling Huang, Yang Lin, Han Wang
Periprosthetic joint infection after total knee arthroplasty: a bibliometrics analysis
Songpo Shen, Yichao Zhang, Qiang Zhang, Kai Xiao, Jiaguang Tang
Study on syndrome differentiation strategy of phlegm and blood stasis syndromes of coronary heart disease based on expert consultation on medical cases
Ren Liu, Li-Jie Jiang, Yan Yang, Chuan-Chi Wang, Xu Tong, Wei-Ming Xu, Meng Wu, Ke-Zhi Lu, Jing-Qing Hu
Combining clinical examination with exome sequencing for the diagnosis and treatment of Marfan syndrome: a case series of 6 families from China
Yanyu Duan, Peijun Li, Ting Ding, Yabin Wang, Yongling Liao, Zhiming Du, Jiayuan Ling, Shaoqiang Liu, Weisong Li, Ziyou Liu
Differences in clinical features of hypertrophic cardiomyopathy with or without left ventricular enlargement
Tingzhi Deng, Tiangang Zhu, Zhenzhu Tao, Baiqing Ou
Programmed cell death 1 inhibitors with or without concurrent brain radiotherapy for lung cancer patients with brain metastases
Yu Huang, Huanhuan Li, Ling Peng, Fan Tong, Lu Wen, Ruiguang Zhang, Shishi Cheng, Xiaorong Dong
Prolonged pituitary downregulation with gonadotropin-releasing hormone agonist improves the live-birth rate: a retrospective cohort study comparing 3 different protocols
Mengjia Ruan, Luyan Fang, Shuangqing Yang, Zhuling Chen, Yichen Wu, Xianqin Qu, Junzhao Zhao, Jing Cheng
Comparison of long-term clinical outcomes of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion between patients with and without diabetes mellitus: a single-center retrospective observational study
Dongliang Fu, Haiwei Li, Tong Gao, Mengru Liu, Lina Feng, Chunyan Li, Xiang Xiao, Hong Jiang, Peng Yang, Xianlun Li
Analysis of the pathogenic bacteria, drug resistance, and risk factors of postoperative infection in patients with non-small cell lung cancer
Yan Chen, Fangyuan Wen, Huacui Chen, Ying Zhao, Lei Ding, Weifeng Lu, Yu Liu, Yang Xue

Case Report

A case report of advanced thymoma re-treated with PD-1 inhibitor after initial immune-related pneumonitis
Yao Zhang, Wenhua Li, Xichun Hu, Jian Zhang
A rare emphysematous splenic infection caused by diabetes mellitus: a case report
Meixue Wang, Lin Yang, Yuan Yang, Xianli He, Guoqiang Bao, Wei Song
ALK-positive histiocytosis with disseminated disease responded to alectinib: a case report
Yuke Tian, Juan Li, Bisheng Liu, Hua Xie, Min Zheng, Wenxiu Yao
Experience in curing refractory gastrointestinal bleeding due to type A aortic dissection combined with mesenteric artery malperfusion: a case report
Yan Ren, Jian Zhang, Hao Zhou, Wei Xiong, Wei Shi, Mingxian Luo, Yating Wei, Daxing Liu
Remedial repair of extensive distal muscle secondary necrosis due to high level crush injury of the upper thighs: a case report
Jie Zhang, Zaiwen Guo, Mingming Song, Jiandong Su, Bingwei Sun
Immunotherapy with toripalimab for lung adenocarcinoma in a real-world patient with an Eastern Cooperative Oncology Group performance status (ECOG PS) score of 4: a case report
Yanfeng Xue, Kang Zheng, Jinmei Xue
Significant response to the combination of pyrotinib and letrozole in a patient with metastatic HER2-positive and hormone receptor-positive breast cancer: a case report
Jing Li, Zhengrong Shui, Quchang Ouyang