Vol 10, No 3 (March 31, 2021): Annals of Palliative Medicine

Original Article

Comparing the predictive values of five scales for 4-year all-cause mortality in critically ill elderly patients with sepsis
Linpei Jia, Lixiao Hao, Xiaoxia Li, Rufu Jia, Hong-Liang Zhang
The status and model of children primary nephrotic syndrome in continuing nursing
Feng Xia Li, Ya Li Hou, Li Sha Zhou, Yan Dong, Jing Wen Zhao, Zhen Xiang Li
The effect of programmed intermittent epidural bolus compared with continuous epidural infusion in labor analgesia with ropivacaine: a meta-analysis of randomized controlled trials
Rui Huang, Jiang Zhu, Zizuo Zhao, Bin Wang
Diagnostic value of DACT-2 methylation in serum of prostate cancer patients
Ting Lan, Lingyu Yin, Haoliang Zhang, Bing Gu, Ping Ma, Shibao Li, Hongchun Li
Liver injury after antiviral treatment of critically ill patients with COVID-19: a single-centered retrospective cohort study
Xinjia Ruan, Xiaofan Lu, Kangyi Wang, Bing Zhang, Jun Wang, Yongsheng Li, Jiashuo Wang, Zhengbao Xu, Fangrong Yan
A novel balanced anesthesia shortens time to emergence in patients undergoing modified radical mastectomy: a randomized prospective trial
Linjia Zhu, Zhenfeng Zhang, Sibi Zhang, Xiuhong Jiang, Yan Ni
Platelet-fibrin clot strength measured by thromboelastography could predict hypercoagulability and antiplatelet effects in patients after percutaneous coronary intervention
Xiao-Qin Yan, Chi Zhang, Hong-Yao Shi, Ling-Cong Kong, Li Liu, Zhi-Chun Gu, Qing Zhu
Protective effects of resveratrol liposomes on mitochondria in substantia nigra cells of parkinsonized rats
Jianming Chen, Qingquan Liu, Yanchun Wang, Yuhong Guo, Xiaolong Xu, Po Huang, Bo Lian, Rui Zhang, Yishan Chen, Yanxiang Ha
Predictive value of red blood cell distribution width in critically ill patients with atrial fibrillation: a retrospective cohort study
Hongfen Zeng, Tingting Tao, Zetao Ma, Min Wang, Xue Lu, Yanbo Zhao, Zhida Shen
Scutellarin protects against diabetic cardiomyopathy via inhibiting oxidative stress and inflammatory response in mice
Lijiao Xu, Rongchang Chen, Xu Zhang, Yue Zhu, Xiaoyu Ma, Guibo Sun, Xiaobo Sun
Treatment and outcomes of recurrent/persistent Cushing’s disease: a single-center experience
Xiaohai Liu, Congxin Dai, Xinjie Bao, Kan Deng, Yong Yao, Bowen Sun, Ming Feng, Renzhi Wang
Combination therapy with methadone and duloxetine for cancer-related pain: a retrospective study
Zachary A. Curry, Malisa C. Dang, Adam P. Sima, Sura Abdullaziz, Egidio G. Del Fabbro
Efficacy and safety of thalidomide on psychological symptoms and sleep disturbances in the patient with refractory ankylosing spondylitis
Shengli Zhang, Zhihan Chen, Yanfang Wu, Diantian Lin, Juanjuan He, Jianwen Liu, Fei Gao, He Lin
A prospective comparison study of early functional outcomes after implant-based breast reconstruction: subpectoral versus prepectoral technique
Joon Seok Lee, Eunhee Park, Jung Ho Lee, Jeeyeon Lee, Ho Yong Park, Jung Dug Yang, Tae-Du Jung
A postoperative comparison of high-flow nasal cannula therapy and conventional oxygen therapy for esophageal cancer patients
Mei Xia, Weina Li, Jie Yao, Ying Jin, Gaoli Du, Qianfeng Xu, Xing Yi, Xiaoxia Nv, Yi Wu, Ping He, Wei Wu
Secondary and cumulative meta-analysis of olanzapine for antiemetic prophylaxis for chemotherapy-induced nausea and vomiting: do we still need to study its effectiveness?
Leonard Chiu, Ronald Chow, Carlo DeAngelis, Michael Lock, Charles B. Simone II
Novel nomograms to predict lymph node metastasis and distant metastasis in resected patients with early-stage non-small cell lung cancer
Yi Tian, Yu He, Xin Li, Xiaowen Liu
Whole-liver histogram analysis of blood oxygen level-dependent functional magnetic resonance imaging in evaluating hepatic fibrosis
Hai-Feng Liu, Qing Wang, Ya-Nan Du, Jiu-Le Ding, Jing-Gang Zhang, Wei Xing
The prognostic role of ovarian endometriosis in symptomatic adenomyosis patients underwent uterine artery embolization
Wenbo Guo, Siqi Hu, Dan Zeng, Chaogui Yan, Rui Zheng, Jian Gao, Tingting Wan, Wenquan Zhuang, Jianyong Yang
The efficacy of locoregional radiotherapy plus chemotherapy vs. chemotherapy alone in metastatic nasopharyngeal carcinoma: a meta-analysis
Guoxiang Wang, Liangfang Shen
MiR-339 is a potential biomarker of coronary heart disease to aggravate oxidative stress through Nrf2/FOXO3 targeting Sirt2
Linying Shi, Yuan Zhang, Jing Zhang, Yuanfeng Gao, Jiamei Liu, Mulei Chen, Xinchun Yang
Efficacy comparison between toric intraocular lens and aspheric intraocular lens plus steep-axis incision in cataract patients with low corneal astigmatism
Ziyuan Liu, Ren Zhou, Ke Xu, Aihua Ding, Wei Wang, Tao Wu, Yanxiu Sun
The self-perceived palliative care barriers and educational needs of clinicians working in hospital primary care teams and referral patterns: lessons learned from a single-center survey and cohort study
Lotte van der Stap, Ellen J. M. de Nijs, Marleen Oomes, Carla C. M. Juffermans, Willeke M. Ravensbergen, Saskia A. C. Luelmo, Nanda Horeweg, Yvette M. van der Linden
The efficacy and safety of moderate aerobic exercise for patients with Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Yang Li, Hongling Song, Lihua Shen, Yanan Wang
Patients’ understanding of communication about palliative care and health condition in Japanese patients with unresectable or recurrent cancer: a cross-sectional survey
Yusuke Hiratsuka, Takayuki Oishi, Mitsunori Miyashita, Tatsuya Morita, Jennifer W. Mack, Masahiro Takahashi, Hidekazu Shirota, Kazunori Otsuka, Chikashi Ishioka, Akira Inoue
A retrospective review of the use of oxymorphone immediate release for long term pain control in cancer patients with gastrostomy tubes
Akhila Reddy, Marieberta Vidal, Ali Haider, Joseph Arthur, David Hui, Jimin Wu, Diane Liu, Carolyn Holmes, Michelle Carrol, Shalini Dalal, Rony Dev, Kimberson Tanco, Eduardo Bruera
Left atrial dysfunction in patients with obstructive sleep apnea: a combined assessment by speckle tracking and real-time three-dimensional echocardiography
Quan Wan, Guiling Xiang, Yumeng Xing, Shengyu Hao, Xianhong Shu, Cuizhen Pan, Shanqun Li
The incidence of nausea in the absence of vomiting in patients receiving intravenous chemotherapy
Teresa Smit, Irma Kotze, Jesslee du Plessis
Efficacy and safety of anti-angiogenic drugs combined with erlotinib in the treatment of advanced non-small cell lung cancer: a meta-analysis of randomized clinical trials
Zheng Chen, Shu Jiang, Xuechun Li, Jingyao Zhang, Liu Liu, Juan Li, Peiyu Cao, Yong Xin, Longzhen Zhang
Effects of 5-mg dose of olanzapine for breakthrough nausea and vomiting in patients receiving carboplatin-based chemotherapy: a prospective trial
Akimitsu Maeda, Hiroki Yoshida, Hirotaka Inoue, Masayuki Ejiri, Satoe Yamaguchi, Hideyuki Kushihara, Yoshihiro Yamamoto, Yosuke Ando, Yumiko Sato, Yuusuke Tashiro, Ayako Hasegawa, Yuko Takahara, Mika Mizutani, Isao Oze, Junichi Shimizu
Antibiotic exposure windows and the efficacy of immune checkpoint blockers in patients with cancer: a meta-analysis
Litang Huang, Xi Chen, Li Zhou, Qiuli Xu, Jingyuan Xie, Ping Zhan, Tangfeng Lv, Yong Song
Clinical risk factors for mortality of hospitalized patients with COVID-19: systematic review and meta-analysis
Guiling Xiang, Liang Xie, Zhihong Chen, Shengyu Hao, Cuiping Fu, Qinhan Wu, Xuhui Liu, Shanqun Li
Safety and efficacy of vaginal laser therapy for stress urinary incontinence: a meta-analysis
Yunong Wang, Chengli Wang, Feipeng Song, Yaguang Zhou, Yiguang Wang
Australian specialist palliative care’s response to COVID-19: an anonymous online survey of service providers
Tim Luckett, Andrew Donkor, Jane Phillips, David C. Currow, Deborah Parker, Elizabeth Lobb, Meera R. Agar
The impact of palliative care education and training program on the resident physicians
Jing Chang, Zhuoran Qi, Shan Jiang, Lihong Li, Qianmei Sun
Efficacy and safety of first-line treatments with immune checkpoint inhibitors plus chemotherapy for non-squamous non-small cell lung cancer: a meta-analysis and indirect comparison
Yafei Shi, Wei Chen, Chunyu Li, Yujun Zhang, Mingming Bo, Shuya Qi, Guohui Li
The impact of metabolic syndrome on the safety and efficacy of flexible ureterorenoscopy
Jun Liu, Yang Hong, Bo Yang, Xiaobo Huang, Qingquan Xu, Liulin Xiong, Xiaofeng Wang
Prognostic factors for overall survival in patients with primary duodenal adenocarcinoma
Teng-Yan Li, Qi-Chen Chen, Hong Zhao, Ye-Fan Zhang, Jian-Jun Zhao, Jian-Qiang Cai
Prognostic nomogram for patients with lung metastatic renal cell carcinoma: a SEER-based study
Weipu Mao, Zhenrui Fu, Keyi Wang, Jianping Wu, Bin Xu, Ming Chen
Comparative efficacy and safety of immunotherapy in the first-line treatment of metastatic renal cell carcinoma: a systematic review and network meta-analysis
Zheran Liu, Ye Chen, Zhigong Wei, Yan He, Jingjing Wang, Xiaoli Mu, Ling He, Ruidan Li, Xiaolin Hu, Xingchen Peng
Zoopery study on the treatment of intracranial aneurysms with a new blood flow guide device
Chunguang Chen, Fei Liang, Yupeng Zhang, Chuhan Jiang
A retrospective analysis of recurrence risk factors for granulomatous lobular mastitis in 130 patients: more attention should be paied to prolactin level
Yajing Huang, Hao Wu
Radiation-induced lung damage in patients treated with stereotactic body radiotherapy after EGFR-TKIs: is there any difference from stereotactic body radiotherapy alone?
Xingni Tang, Yichao Shen, Yinnan Meng, Liqiao Hou, Chao Zhou, Changhui Yu, Haijian Jia, Wei Wang, Ge Ren, Jing Cai, X. Allen Li, Haihua Yang, Feng-Ming (Spring) Kong
Early integration of palliative care for outpatients with advanced cancer in general practice: how is the situation?—a cohort study
Peter Engeser, Joshua Glassman, Ruediger Leutgeb, Joachim Szecsenyi, Gunter Laux
Adverse factors and postoperative neuropathic pain in challenging video-assisted thoracoscopic surgery
Takahiro Homma, Yoshifumi Shimada, Keitaro Tanabe, Yushi Akemoto, Toshihiro Ojima, Yutaka Yamamoto, Naoya Kitamura, Naoki Yoshimura
Clinical characteristics and risk factors for mortality in patients with coronavirus disease 2019 in intensive care unit: a single- center, retrospective, observational study in China
Fangfang Sai, Xiaolei Liu, Lanyu Li, Yan Ye, Changqing Zhu, Ying Hang, Conghua Huang, Lei Tian, Huan Huang, Xinhui Xu
The therapeutic effects of earthworm extract on deep second-degree burn wound healing
Miao He, Wen-Qing Xie, Guo Cheng, Wen-Ping Li, Deng-Jie Yu, Hong-Fu Jin, Zhen-Han Deng, Yu-Sheng Li
Head and neck posture influences masticatory muscle electromyographic amplitude in healthy subjects and patients with temporomandibular disorder: a preliminary study
Lili Xu, Ling Zhang, Junlan Lu, Shuai Fan, Bin Cai, Kerong Dai
Effects and potential mechanisms of rapamycin on MPTP-induced acute Parkinson’s disease in mice
Guifang Zhang, Lishi Yin, Zhenchun Luo, Xuemei Chen, Yanping He, Xie Yu, Ming Wang, Fengwei Tian, Haiyan Luo
Duration of antibiotic therapy in systemic lupus erythematosus patients with hospital-acquired bacterial pneumonia in eastern China
Cheng Zhu, Yujie Li, Yuetian Yu, Liangjing Lu
Elevated high-sensitivity C-reactive protein levels predict poor outcomes among patients with acute cardioembolic stroke
Shumin Wang, Xuejing Song, Yajing Wang, Yuan Gao, Jialing Wu
Chemotherapy and targeted therapy near the end of life affects aggressiveness of palliative care
Zhe Zhang, Meng-Lei Chen, Ming-Hui Liu, Wen-Wu Cheng
Neural Fuyuan Formula promotes neural plasticity through BDNF/Trkβ signaling pathway
Li Cai, Wentao Li, Xiaoqing Lu, Min Chen, Lingling Zhang, Yaorong Dong, Yi Liu
Short- and long-term efficacy of negative-pressure wound therapy in split-thickness skin grafts: a retrospective study
Ran Mo, Zhouji Ma, Chen Chen, Xueyong Meng, Qian Tan
Clinical profiles and outcomes of pulmonary tuberculosis patients with delayed treatment at a tertiary hospital in South Korea
Sun-Hyung Kim, Jinsoo Min, Jun Yeun Cho, Hyeran Kang, Bumhee Yang, Yoon Mi Shin, Kang Hyeon Choe, Ki Man Lee
The effectiveness of electro-acupuncture combined with dyclonine hydrochloride in relieving the side effects of gastroscopy: a controlled trial
Jian-Ming Chen, Dong-Dong Li, Yi-Shan Chen, Bo Lian, Xiao-Peng Wang, Yu-Hong Guo, Xiao-Long Xu, Po Huang, Teng-Fei Chen, Yang Liu, Qing-Quan Liu
Analysis of peripherally inserted central catheter-related complications: a retrospective cohort study of 2,974 children with blood diseases in a single center of China
Li-Xian Chang, Yu-Wen Chen, Meng-Chuan Wang, Su-Yu Zhao, Min Wang, Yang Tian, Li Tang, Jun-Xia Wang, Miao-Miao Yang, Xiao-Fan Zhu, Hui-Min Zhang
Treatments of Peyronie’s disease with Scutellaria baicalensis and surgery according to the disease course: a single-center retrospective study of 261 patients
Wen Ji Li, Jiewen Bao, Da-Chao Zheng, Jianhua Guo, Min-Kai Xie, Hui Ying Chen, Zhong Wang
Impact of marital status on the prognosis of liver cancer patients without surgery and the critical window
Yuehui Liang, Xinyin Wu, Chan Lu, Fang Xiao
Add-on effect of plum-blossom needling in alopecia areata: a qualitative evidence synthesis
Ting Dai, Ningjing Song, Bin Li
The effectiveness of EVOSKIN®Palm and sole moisturizing cream in treating capecitabine-associated hand-foot syndrome: a randomized double-blind clinical trial
Weiqun Lu, Zhiliang Huang, Shicai Chen, Huizeng Lv, Xinqi Chen, Jian Lei, Chuanfeng Ke, Chuyuan Hong, Yisheng Wei, Rong Su, Rong Chen, Zheng Sun, Ping Yang, Xiaojun Tan, Haiying Liu
The effect of the integrated delivery system in rural areas of China
Xin Feng, Wenming Feng, Ping Shen, Zhen Wang, Jiantong Shen, Bing Wang
Effect of peer support on improving self-management ability in peritoneal dialysis patients—a randomized controlled trial
Xiaolei Chen, Linghong Hua, Cen Zhang, Zhenghong Xu, Xiaodong Cao, Yinghua Cai
Associations between peripheral blood lymphocyte subsets and clinical outcomes in patients with lung cancer treated with immune checkpoint inhibitor
Peng Li, Peng Qin, Xiaomin Fu, Guowei Zhang, Xiangtao Yan, Mina Zhang, Xiaojuan Zhang, Jinpo Yang, Huijuan Wang, Zhiyong Ma
Effect of multidisciplinary team care on the management of cirrhotic patients with upper gastrointestinal bleeding: a retrospective cohort study
Songliu Wang, Xiangyun Qian
Influence of post-traumatic status on health-related quality of life among survivors 10 years after the Wenchuan earthquake in China
Liping Zhang, Yu Wang, Xinyao Huang, Ma Lan, Hui Ji
Expression and function of vasoactive intestinal peptide receptors in human lower esophageal sphincter
Tao Jia, Ning Zhao
The effect of multi-dimensional postpartum visits on increasing the breastfeeding rate of parturients with inverted nipple: a randomised study
Yuanyuan Fang, Li Zhu, Lijuan Bao
Evaluation of influence of telmisartan on the pharmacokinetics and tissue distribution of canagliflozin in rats and mice
Xiao-Nan Wang, Ying Li, Lu Meng, Cong-Yang Ding, Zhan-Jun Dong
Contrast-enhanced ultrasound and its differential diagnosis in 21 patients with intrahepatic space-occupying lesions under the background of fatty liver
Yuqun Luo, Wensheng Yue, Zukun Li, Ping Wang
The efficacy of therapeutic apheresis in patients with refractory neuromyelitis optica spectrum disorders: a single-center retrospective study
Leiying Zhang, Yuan Zhuang, Xiaomin Liu, Quangang Xu, Lingling Zhou, Liyang Zou, Ying Jiang, Jing Tian, Huan Yao, Hongxu Chi, Xuede Qiu, Tianxin Yang, Deqing Wang, Yang Yu
Therapeutic effect of low-molecular-weight heparin on adult sepsis: a meta-analysis
Xinyu Li, Zhengxiong Liu, Menghua Luo, Yonglin Xi, Cheng Li, Shuixian Wang, Rong Yang
Safety and effectiveness of dual guidance with video-laryngoscopy and ultrasound in jejunal tube placement in patients undergoing invasive mechanical ventilation
Na Wu, Haitao Shen
Randomized controlled trial of PosiFlow regulator with infusion clamp for reducing intravenous catheter plugging
Na Mi, Dahua Lan, Zhili Zhu, Fengxia Yang, Zhenling Wang, Jing Wu, Shuting Zhang, Xi Huang, Wenjing Li, Lingling Wei, Jing Li
Development of long-term cardiovascular disease risk prediction model for hemodialysis patients with end-stage renal disease based on nomogram
Xu You, Baohuan Gu, Tianlu Chen, Xiangyong Li, Guoxiang Xie, Chao Sang, Hequn Zou
The epidemiology and clinical features of calcaneus osteomyelitis following calcaneus fracture: a retrospective study of 127 cases
Kai Huang, Qiaofeng Guo, Yansheng Zhu
The role of miR-27b-3p/HOXA10 axis in the pathogenesis of endometriosis
Li Li, Xiangcui Guo, Juan Liu, Beibei Chen, Zhihui Gao, Qianqing Wang
Urodynamic findings in patients with complete and incomplete suprasacral spinal cord injury at different stages after injury
Junyan Lu, Bo Cheng, Le Lin, Shouwei Yue
A comparison of arterial blood glucose and peripheral blood glucose levels in critically ill patients: measurements using the arterial blood gas analyzer and the rapid glucose meter
Ting Deng, Mengjiao Liu, Lu Pan, Kai Jiang, Yi Li
A randomized trial of psychological intervention on perioperative anxiety and depression of patients with severe blepharoptosis undergoing autologous fascia lata frontal muscle suspension
Haiyan Cai, Suhui Xu
The application of acupuncture in obstetrics and gynecology: a bibliometric analysis based on Web of Science
Long Wu, Yuan Li, Pei Yu, Huanhuan Li, Shuai Ma, Shan Liu, Minghui Liu, Wen Yu
Mechanism of Baihe Decoction in the treatment of coronary heart disease based on network pharmacology and molecular docking
Yaxian Jin, Xiaodan Yin, Zhenying Li, Jiangyan Xu
Qinghua Fang inhibits high-fat diet-induced non-alcoholic fatty liver disease by modulating gut microbiota
Yiqun Wang, Shengxia Lv, Tianbai Shen, Minchao Ye, Dehe Wang, Pan Zhou, Ying Li, Wei Zhang
Meta-analysis of competitive antagonists in asthma treatment
Zhen Lei, Qi Luo, Weiyi Yang, Qiaofeng Su, Ying Zuo
Association between anxiety, depression, and bowel air bubbles at colonoscopy: a prospective observational study
Yi Cheng, Cailing Zhong, Wenbin Wu, Xujie Xi, Ming Luo, Yan Chen, Beiping Zhang
Retrospective analysis of factors associated with serum levels of fibroblast growth factor-21 in patients with diabetes
Fang Ren, Jiafang Huang, Tianran Dai, Feng Gan
The effect of denture restoration and dental implant restoration in the treatment of dentition defect: a systematic review and meta-analysis
Kaihui Peng, Yueping Zhou, Yinhua Dai, Qianxia Wang, Yujiao Hu, Qun Dai
Efficacy and safety of endostatin in combination with chemotherapy in small cell lung cancer: a phase 2 single-arm multicenter open-label trial
Yi Zhao, Xu Zhang, Chenxing Jin, Xiaomin Yu, Min Zhang, Yang Cao, Ying Li, Aman Wang, Xiu Shan, Jia Zhang, Juhong Wang, Liu Yin, Xiaoxin Tan, Jiwei Liu
Effects of high-flux hemodialysis combined with levocarnitine on vascular calcification, microinflammation, hepcidin, and malnutrition of elderly patients on maintenance hemodialysis
Xiang-Geng Chi, Zhen Ma, Wen-Bin Zhang, Qi Cai, Yan-Zhuan Chen, De-Liang Ding
The neutrophil-lymphocyte ratio and immunosuppressive acidic protein may be useful parameters for predicting depression among middle-aged patients with diffuse large B cell lymphoma
Ke Yi, Hongyan Lan, Yajun Zhang, Li Liu, Simin Jin, Xiaoyu Mou, Hongming Xian, Rong Li
Comparison of the antiviral effect of Arbidol and Chloroquine in treating COVID-19
Ming Li, Tongya Yu, Jinghua Zhu, Yinjia Wang, Yanxia Yang, Kaiwu Zhao, Yongning Yi, Juan He, Chao Li, Jian He
Network pharmacology study on the mechanism of the herb pair of prepared Rehmannia root-Chinese arborvitae kernel for anxiety disorders
Pu-Lin Liu, An-Ran Song, Cheng-Da Dong, Qian Chu, Bao-Lin Xu, Jian-Min Liu, Zhao-Jun Yan
Clinical value of serum Ape1/Ref-1 combined with TGF-β1 monitoring in predicting the occurrence of radiation pneumonitis (RP) in non-small cell lung cancer patients
Yan Zhang, Hongjun You, Jun Duan, Yang Gao
A randomised trial on the therapeutic effectiveness of bronchoalveolar lavage under fiberoptic bronchoscopy in patients with severe lung infection living in the Tibetan plateau area
Wugang Zhou, Chi Zhou, Xuqin Liu, Ningning Shi, Wangmu Quyang, Dan Tu, Yong Xin, Lv Ji
Abnormalities of the PRMT1-ADMA-DDAH1 metabolism axis and probucol treatment in diabetic patients and diabetic rats
Xi Mei, Jun Zeng, Dong-Fang Liu, Ye Zhao, Hui-Lan Yang, Yao Li, Ping Qiu, Ming-Wei Tang
Anesthesia airway management for tracheal resection and reconstruction: a single-center case series
Xia Liu, Rong Jiang, Jie Xiao, Tao Lu, Jiaqi Gan, Jing Cheng, Juan Liao, Peng Li
Correlation between small intestinal bacterial overgrowth and irritable bowel syndrome and the prognosis of treatment
Xuelian Yu, Yue Li, Feng Xiang, Jingjuan Feng
Levels of S100 calcium binding protein B (S100B), neuron-specific enolase (NSE), and cyclophilin A (CypA) in the serum of patients with severe craniocerebral injury and multiple injuries combined with delirium transferred from the ICU and their prognostic value
Yang Gao, Jun Duan, Hong Ji, Weifeng Lu
Analysis of the effect of infection prevention nursing on drainage of malignant pleural effusion with indwelling central venous catheter
Yu Zhao, Lijin Zhong, Qinna Mao, Guifei Huang, Hualiang Zhang, Xia Xuan
Short-term effects of delivery methods on postpartum pelvic floor function in primiparas: a retrospective study
Xinxin Zhang, Xiangjian Zhang, Yaoyao Wang, Xianping Huang, Xiangyu Chen, Ledan Wang
Effectiveness of aerobic exercise on upper limb function following breast cancer treatment: a systematic review and meta-analysis
Yuling Yang, Danfeng Gu, Yuan Qian, Huihong Wang, Xiaoying Chai
Correlation analysis of myonectin levels with metabolic and hormonal disorders in patients with polycystic ovary syndrome
Jiajia Zhang, Lixin Chen, Jinghua Ye
Efficacy of acupuncture for dysphagia after stroke: a systematic review and meta-analysis
Yanyan Lu, Ying Chen, Dongting Huang, Ji Li

Brief Report

The emergency surgical infection management checklist of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Zhejiang, China
Lingmei Ni, Yanan Zhou, Zuowei Ni, Yifang Ma, Haiting Fen, Fang Wang, Sheng Zhang, Xiaofang Fei, Qunying Pan, Xinzheng Hong, Tingting Qu, Zifeng Zhong, Zuobing Chen

Case Report

Applying the ICF-CY in visually impaired rehabilitation: a case report in China
Bingbing Li, Yang Yu, Jianmin Hu
The combination of camrelizumab and apatinib obtained ongoing partial remission for a patient with osimertinib-resistant non-small cell lung cancer: case report
Xiufeng Cong, Jun Chen, Wei Zheng
Management of nonbacterial thrombotic endocarditis (NBTE) in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) patients with driver mutation: two case reports
Zhanhong Xie, Ran Zhong, Xinqing Lin, Xiaohong Xie, Ming Ouyang, Ming Liu, Yinyin Qin, Jiexia Zhang, Chengzhi Zhou
The treatment of integrated traditional Chinese and Western medicine to cure severe immune thrombocytopenia in a patient in a minimally conscious state: a case report
Yu Wang, Liping Zhang, Julong Tian, Ma Lan, Yunshi Liu, Tianling Yan, Qinghua Qiu
Type 1 narcolepsy without cataplexy and treatment progress: a case report
Ruolan Huang, Xueying Ding, Xu Cao, Liming Chen, Wen Chai, Xiaowu Chen
A case report of sharp recanalization in a hemodialysis patient with severe occlusion of both superior and inferior vena cave
Zaibo Liao, Li Zhou, Xing Zheng, Xi Shen, Tianlei Cui
Thoracic endometriosis: a case report and review of the literature
Cheng Chen, Kui Zhai, Yang Tang, Wendong Qu, Jiebin Zuo, Xixian Ke, Yongxiang Song
Mechanical thrombectomy for middle cerebral artery occlusion associated with ovarian hyperstimulation syndrome: case report and review of the literature
Xinxing Li, Jihui Zheng
Neoadjuvant treatment of pembrolizumab plus platinum-doublet chemotherapy in stage IIIA squamous cell carcinoma of the lung: a case report
Chengpeng Zhang, Wei Jiang, Guangbin Li, Jiaxi Li, Yunteng Kang, Xiaojun Yu, Haitao Ma, Yu Feng
The occurrence and treatment of hemophagocytic lymphohistiocytosis caused by multiple factors: a case report and literature review
Weibin Zhuo, Dan Hao, Yong Tong, Wei Wu, Shijie Bao, Kaikai Huang, Yu Ling, Huamin Zhu, Zhiqiang Sun

Original Article on Hastened Death1

Assisted dying and palliative care in three jurisdictions: Flanders, Oregon, and Quebec
Sheri Mila Gerson, Gitte H. Koksvik, Naomi Richards, Lars Johan Materstvedt, David Clark

Review Article on Hastened Death1

Assisted dying around the world: a status quaestionis
Sarah Mroz, Sigrid Dierickx, Luc Deliens, Joachim Cohen, Kenneth Chambaere

Original Article on Hastened Death1

Classification of end-of-life decisions by Dutch physicians: findings from a cross-sectional survey
Anouk Overbeek, Veerle E. van de Wetering, Johannes J. M. van Delden, Paul A. M. Mevis, Bregje D. Onwuteaka-Philipsen, Liselotte Postma, Judith A. C. Rietjens, Agnes van der Heide
Patients’ views on end-of-life practices that hasten death: a qualitative study exploring ethical distinctions
Jessica E. Young, Janine Winters, Chrystal Jaye, Richard Egan

Original Article on Hastened Death1

‘Desire to Die’ in palliative care patients—legal framework and recommendations of the national evidence-based guideline on palliative care in Germany
Kerstin Kremeike, Anne Pralong, Kathleen Boström, Claudia Bausewein, Steffen T. Simon, Reinhard Lindner, Raymond Voltz, On behalf of the Working Group on Desire to Die of the German Palliative Care Guideline

Disclosure:

1. The series “Hastened Death” was commissioned by the editorial office, Annals of Palliative Medicine without any sponsorship or funding. Nancy J. Preston and Sheri Mila Gerson served as the unpaid Guest Editors for the series.