Vol 9, No 4 (July 25, 2020): Annals of Palliative Medicine

Original Article

Family support is beneficial to the management and prognosis of patients with obstructive sleep apnoea
Qinhong Xu, Haofen Xie, Yuqing Lin, Yao Yao, Zhixue Ye, Jie Chen, Shan Yang, Ye Wang
The immune status of patients with psoriasis vulgaris of blood-stasis syndrome and blood-dryness syndrome: a qualitative evidence synthesis
Jun-Tang Yan, Qing-Guo Wang, Xiao-Qian Liu, Bin Li, Yi Ru, Seokgyeong Hong, Xiao-Ying Sun, Min Liu, Xin Li
No association between the COMT Val158Met polymorphism and cognitive training response in healthy Shanghai community-dwelling elderly individuals
Wei Feng, Ze Yu, Shunying Yu, Wenyuan Wu, Jennifer S. Yokoyama, Chunbo Li
Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in Gansu province, China
Hongmei Yue, Xue Bai, Jitao Wang, Qin Yu, Weiying Liu, Jiayuan Pu, Xiaoya Wang, Jianming Hu, Dan Xu, Xiaoguo Li, Ning Kang, Long Li, Wenqiang Lu, Tao Feng, Lihui Ding, Xun Li, Xiaolong Qi, for the Gansu Provincial Medical Treatment Expert Group of COVID-19
The clinical significance of the SIRT2 expression level in the early stage of sepsis patients
Hua Xu, Xin Yu, Bin Wang, Huihong Zhang, Jiafu Li, Hongmei Gao, Yongqiang Wang
Quality of life and its associated factors for mild chronic obstructive pulmonary disease patients of urban community settings
Tian Xiao, Kang Wu, Yue Chen, Hua Qiu, Xiaonan Ruan, Na Wang, Qi Zhao, Chaowei Fu
Impact of honey on radiotherapy-induced oral mucositis in patients with head and neck cancer: a systematic review and meta-analysis
Xu Tian, Lingli Xu, Xiaoling Liu, Carol Chunfeng Wang, Wei Xie, María F. Jiménez-Herrera, Weiqing Chen
Clinical characteristics and outcomes of patients with diffuse large B cell lymphoma treated with R-CHOP-like or CHOP-like regimens: an 8-year experience from a single center
Haobo Huang, Liping Fan, Danhui Fu, Qiuyan Lin, Jianzhen Shen
Low muscle mass impairs fat utilization during light-intensity exercise in Chinese men
Lei Chen, Tingting Tang, Juan Liu, Jing Yu, Wenjuan Di, Yusheng Li, Shan Lv
An mRNA sequencing analysis of the healing-promoting role of electroacupuncture a in rat skin wound model
Weibin Du, Guanai Bao, Huahui Hu, Rongliang Chen, Fuxiang Shen, Renfu Quan, Wenxia Xu
Machine perfusion of donor heart with normothermic blood versus hypothermic HTK in preserving coronary endothelium in a porcine model of DCD
Pengyu Zhou, Ximao Liu, Zezhou Xiao, Rongning Xu, Xuefeng Lin, Peng Zhu, Jun Lu, Shaoyi Zheng
The efficacy and safety of azithromycin in chronic respiratory diseases related cough
Jianmeng Zhou, Fang Yi, Zhiheng Xu, Lianrong Huang, Ziyu Jiang, Xiaomei Chen, Kefang Lai
H subtype vascular endothelial cells in human femoral head: an experimental verification
Fuqiang Gao, Tianli Mao, Qingyu Zhang, Jun Han, Wei Sun, Zirong Li
Lung ultrasound and diaphragmatic excursion assessment for evaluating perioperative atelectasis and aeration loss during video-assisted thoracic surgery: a feasibility study
Chen Xie, Na Sun, Kai Sun, Yue Ming, Yueyang You, Lina Yu, Jiapeng Huang, Min Yan
Efficacy and safety of Kanglaite injection combined with first-line platinum-based chemotherapy in patients with advanced NSCLC: a systematic review and meta-analysis of 32 RCTs
Juan Li, Hong-Zheng Li, Guang-Hui Zhu, Rui-Ke Gao, Ying Zhang, Wei Hou, Jie Li
Healthcare-associated infection prevention and control management in a tertiary hospital and an overall evaluation
Weiping Liu, Tianhui Guo, Haoxue Li, Yuping Zhao, Kai Zhang, Yunting Hai, Yueying Jiao, Huimin Xing, Binbin Xu, Haibo Bai, Huan Bao, Shuai Zhang, Wei Ren, Lifang Yang, Huijun Yang, Junwei Tian, Meng Wang, Yongfang Yang
Drug resistance of healthcare-associated pathogenic bacteria and carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii homology in the general intensive care unit
Weiping Liu, Yongfang Yang, Kai Zhang, Yunting Hai, Haoxue Li, Yueying Jiao, Huimin Xing, Binbin Xu, Haibo Bai, Yuping Zhao, Huan Bao, Shuai Zhang, Wei Ren, Lifang Yang, Huijun Yang, Junwei Tian, Meng Wang, Tianhui Guo
Effects of dezocine, morphine and nalbuphine on electropain threshold, temperature pain threshold and cardiac function in rats with myocardial ischemia
Yajing Dong, Zhi Liang, Zhe Xu, Wei Hao, Dandan Wang, Shuping Huo, Huayu Zhao
Association of endothelial and red blood cell microparticles with acute myocardial infarction in Chinese: a retrospective study
Yujuan Yuan, Miribani Maitusong, Nijiati Muyesai
Barriers to inpatient palliative care consultation among patients with newly diagnosed cancer after emergency admission
Takahiro Higashibata, Takayuki Hisanaga, Miki Kobayashi, Shingo Hagiwara, Miho Shimokawa, Ritsuko Yabuki, Shigeru Atake, Mototsugu Kohno, Yasuo Shima
Sonography monitoring of thyroid morphology and function in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with targeted drugs
Chen Liu, Xingang Bi, Yu Chen, Aiping Zhou
The efficacy of ischemic conditioning in the prevention of gastroesophageal anastomotic complications: a meta-analysis
Ze-Guo Zhuo, Xu Shen, Tie-Niu Song, Zhi-Jie Xu, Gu-Ha Alai, Peng Yao, Yi-Dan Lin
The role of TRPC6 in α1-AR activation-induced calcium signal changes in human podocytes
Derun Wang, Qin Wang, Tianrong Ji, He Yang, Fanwu Kong, Jundong Jiao
Tetracaine combined with propofol for painless oocyte retrieval: from a single center study
Xiaowen Shao, Jinlong Qin, Cheng Li, Linlin Zhou, Lin Guo, Yewei Lu, Jiajing Cheng, Zhongping Cheng
Efficacy of transanal drainage tube and self-expanding metallic stent in acute left malignant colorectal obstruction
Yue An, Ningning Wang, Zhidong Yang, Yue Li, Boyang Xu, Guangying Guo, Mingjun Sun
Sophocarpine prevents cigarette smoke-induced restenosis in rat carotid arteries after angioplasty
Genhuan Yang, Rong Zeng, Xitao Song, Tianjia Li, Changwei Liu, Leng Ni
Efficacy and safety of gemcitabine plus capecitabine in the treatment of advanced or metastatic pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis
Bo-Ya Xiao, Bi-Cheng Wang, Guo-He Lin, Peng-Cheng Li
Application of an education model using the WeChat public platform in the standardized training of anesthesiology residents
Lina Huang, Guanghui An, Shan You, Shiwei Huang, Jinbao Li
Analysis of chemical consistency and the anti-tumor activity of Huangqi-Ezhu (HQ-EZ) concentrated-granules and decoction
Qian Wang, Yongqi Dou, Sen Zhao, Mei Wei, Dongmei Sun, Youmin He, Dequan Zhu, Xin Chen, Heng Zhu
Association between vitamin D deficiency and fragility fractures in Chinese elderly patients: a cross-sectional study
Qinnan Wang, Dongjuan Yu, Jiajun Wang, Shaohui Lin
Microbial quantitation of colostrum from healthy breastfeeding women and milk from mastitis patients
Ying-Na Tao, Xian-Kun Tong, Chen Qian, Hua Wan, Jian-Ping Zuo
Anlotinib or platinum-pemetrexed as second-line therapy in EGFR T790M-negative lung cancer
Run-Bo Zhong, Jian-Lin Xu, Yu-Qing Lou, Tian-Qing Chu, Hua Zhong, Bao-Hui Han
Efficacy of Joungal in preventing febrile neutropenia induced by platinum-based doublet chemotherapy in lung cancer
Fanxu Zeng, Ting Li, Chen Xia, Gong Chen, Ziyi Sun, Rui Guan, Analyn Lizaso, Xinru Mao, Kunyan Li, Yongchang Zhang
Herbal therapy treatment in thromboangiitis obliterans: a retrospective clinical study
Guangzong Li, Chao Zefr, Baozhong Yang, Changshun He, Franz Hafner, He Pang
Effect on survival of local treatment in patients with low prostate-specific antigen, high Gleason score prostate cancer: a population-based propensity score-matched analysis
Shuai Liu, Xiao-Ying Wang, Tian-Bao Huang, Quan Niu, Kai Yao, Xing Song, Shi-Yao Zhou, Zhen Chen, Guang-Chen Zhou
Perceptions of physicians and nurses concerning advanced care planning for patients with heart failure in Japan
Yuri Tokunaga-Nakawatase, Ryota Ochiai, Makiko Sanjo, Miyuki Tsuchihashi-Makaya, Mitsunori Miyashita, Toshiyuki Ishikawa, Setsuko Watabe
Relationship between glucagon-like peptide-1 receptor gene polymorphism and bone mineral density in postmenopausal women in Shanghai
Lizhi Zhang, Jinwei He, Xiang Sun, Xian Luo, Juli Zeng, Wufeng He, Xiaohui Liu, Bo Feng
Experiences with making difficult decisions of the family caregivers of patients on prolonged mechanical ventilation: a qualitative study
Yi-Wei Lee, Yu-Shan Hsieh, Feng-Hang Chang, Yi-Ling Wu, Sheng-Jean Huang, Yi-Han Lee, Yang-Ching Chen
Association of systolic blood pressure with atrial fibrillation among treated hypertensive patients
Chaolei Chen, Lin Liu, Yuling Yu, Geng Shen, Jiayi Huang, Yuqing Huang, Kenneth Lo, Songtao Tang, Yingqing Feng
Prolonged endotracheal intubation: a feasible option for tracheomalacia after retrosternal goitre surgery
Wangang Ren, Xingchen Shang, Honghao Fu, Zhongmin Peng
The efficacy and safety comparison of PD-1/PD-L1 antibody, chemotherapy and supportive treatment for pretreated advanced esophagogastric cancer: a network meta-analysis
Chuan Liu, Wancong Wang, Jiahui Yang, Pan Song, Fuhao Li, Bin Liu, Jinpeng Li, Huimei Xu, Yang Mi, Youcai Tang, Pengyuan Zheng
Effect of alectinib versus crizotinib on progression-free survival, central nervous system efficacy and adverse events in ALK-positive non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis
Yan-Li Yang, Zi-Jian Xiang, Jing-Hua Yang, Wen-Jie Wang, Ruo-Lan Xiang
Image-guided hypofractionated simultaneous integrated boost and adaptive radiotherapy for spine metastasis
Zhen Hou, Shuangshuang Li, Juan Liu, Li Xie, Shanbao Gao, Jing Yan
Effects of auricular acupuncture on appetite in patients with advanced cancer: a pilot randomized controlled trial
Lingyun Sun, Jun J. Mao, Qun Liu, Yufei Yang, Bin He
A survival analysis of patients with an acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease discharged from the respiratory intensive care unit
Jie Cheng, Min Lu, Huijuan Sun, Yanjun Mao
The effect of calcium sulfate/calcium phosphate composite for the treatment of chronic osteomyelitis compared with calcium sulfate
Zihou Zhao, Guoliang Wang, Yong Zhang, Wen Luo, Shiyu Liu, Yunyan Liu, Yong Zhou, Yunfei Zhang
Clinical factors affecting left ventricular end-diastolic pressure in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction
Xia Zhou, Mingming Lei, Donghui Zhou, Guoqing Li, Zhiying Duan, Shaobo Zhou, Yuanzhe Jin
Using medical comics to explore challenging everyday topics in medicine: lessons learned from teaching medical humanities
Eva Katharina Masel, Feroniki Adamidis, Anna Kitta, Andreas Gruebl, Matthias Unseld, Philipp Pavelka, Herbert Hans Watzke, Gerhard Zlabinger, Andrea Praschinger
Considering self-reported baseline function and cognition in predicting post-operative complications among older adults
Michelle M. Shnayder, John R. Montgomery, Paul Abrahamse, Pasithorn A. Suwanabol
Investigation of COVID-19-related symptoms based on factor analysis
Yueming Luo, Juan Wu, Jiayan Lu, Xi Xu, Wen Long, Guangjun Yan, Mengya Tang, Li Zou, Dazhi Xu, Ping Zhuo, Qin Si, Xinping Zheng
The poor prognosis of lower-inner quadrant breast cancer in patients who received neoadjuvant chemotherapy
Xingming Song, Qingyuan Zhang
Ultrasonic examination of differences in bone density of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) rats constructed by different methods
Wei Wu, Meng Wu, Yongli Wang, Xuesheng Jiang, Gang Li
Practice and reflection on the management mode of pain quality control in emergency pre-check and triage
Liping Wang, Chunyan Song, Yunjuan Bai, Xiaoping Huang, Haixia Shi, Jian Pan
A meta-analysis of clinical efficacy and quality of life of cognitive-behavioral therapy in acute coronary syndrome patients with anxiety and depression
Hang Yu, Yunyan Ma, Rong Lei, Dan Xu
Regulation of lncRNA-H19/miR-140-5p in cartilage matrix degradation and calcification in osteoarthritis
Bo Yang, Lei Xu, Shuang Wang
Effects of atorvastatin combined with bivalirudin on coagulation function, cardiac function, and inflammatory factors of percutaneous coronary intervention in elderly patients with acute myocardial infarction
Shenghua Ding, Shaopeng Xu, Xiaoning Chen, Shujuan Wu
Betulinic acid enhanced the chemical sensitivity of esophageal cancer cells to cisplatin by inducing cell pyroptosis and reducing cell stemness
Jie Chen, Ruirui Peng, Zhaoxia Niu, Huicong Zhou, Chunyan Kang
The appropriate dose of propofol for anesthesia induction in morbidly obese patients
Guiping Xu, Nannan Qiao, Yangyang Pan, Alimujiang Simayi, Nan Chen
Three cases of lung cancer in pregnancy and literature review
Xiaoyan Han, Hua Yang, Yanning Zhang, Xingfa Ma
The minimally invasive spinal surgery in the treatment of posterior edge separation
Zi-Yang Deng, Wen-Jun Yang, Lu Han, Feng Gao, Chen-Chen Li, Yang Li, Wei Liu, Hui-Jiu Zhang
6-gingerol alleviates inflammatory injury in DSS-induced ulcerative colitis mice by regulating NF-κB signaling
Yingyue Sheng, Tielong Wu, Yuanyuan Dai, Linlin Xu, Yao Zhong, Yuzheng Xue, Yaozhou Tian
The significance of immune-regulatory molecule B7-H4 in small cell lung cancer
Xiuqin Zhang, Shu Song, Fang Zhang, Liming Cai, Weiguo Xie
Influence of transitional care on the self-care ability of kidney transplant recipients after discharge
Li Li, Zhengzheng Ma, Weizhen Wang
Andrographolide protects against endothelial dysfunction and inflammatory response in rats with coronary heart disease by regulating PPAR and NF-κB signaling pathways
Jia Shu, Ruizhen Huang, Ying Tian, Yanru Liu, Rui Zhu, Gang Shi
Combined use of high-sensitivity ST2 and NT-proBNP for predicting major adverse cardiovascular events in coronary heart failure
Jing Bai, Lina Han, Hongbin Liu
Genetic polymorphism of HPA1-17 alloantigen system in the Achang and Jingpo populations population in Yunnan
Weiqun Dong, Dongmei Wang, Yi Li, Sui Wu
Management and experience of postural placement in postoperative mechanical ventilation of newborns
Qiong Wu, Juan Liu, Yue Liu, Yongfeng Jiang
Clinical study on different doses and fractionated radiotherapies for multiple brain metastases of non-EGFR mutant lung adenocarcinoma
Hongli Liu, Xuedong Xu, Jinzhi Wang, Wei Wang, Changsheng Ma, Tao Sun, Qian Shao
Influence of high-intensity intermittent training on glycolipid metabolism in obese male college students
Jing Sun, Wenjuan Cheng, Zhengzheng Fan, Xuelin Zhang
MMP-9 regulates CX3CL1/CX3CR1 in the early phase of neuropathic pain in chronic sciatic nerve constriction injury (CCI) rats
Li Zhao, Congzhong Song, Yaqin Huang, Weiping Lei, Jianliang Sun
Protective effect of lutein on oxidative stress damage caused by acute PM2.5 exposure in rats
Ximin Chen, Yuexiao Chen, Yuan Chen, Xin Wang, Mei He
The role of sterile chitosan-based dressing in reducing complications related to a peripherally inserted central catheter in patients with hematological tumors
Wanyun Huang, Jiandi Xu
Treatment of hyperlipidemic acute pancreatitis with modified Dachengqi decoction combining with conventional therapy based on “six-hollow-organs to be unblocked” theory
Guoxiong Liu, Fang Liu, Long Xiao, Qiaogui Kuang, Xingfeng He, Yu Wang, Yang Yu
Serum level of soluble CD14 subtype predicts long-term prognosis in sepsis patients with cardiac dysfunction
Junliang Liu, Mingying Dai, Hongyun Yang, Lei Song, Kun Chen, Yanli Wang, Ming Hua
Comparative analysis of first-line treatment regimens for advanced EGFR-mutant non-small cell lung cancer patients with stable brain metastases
Lu Dai, Chun-Yue Luo, Guang-Xia Hu, Gang Chen, Chuan-Xin Wu, Jun Yin, Ze-Yong Jiang, Guang-Fu Hu, Jian Zhao, Wen-Fan Fu
Effect of family support on quality of postoperative life in patients with digestive cancer
Mei-Mei Wang, Dong-Mei Chen, Ou Zhang, Yan He, Xue-Lei Zhou, Yi Cai, Wan-Qin Deng
The protective effect of vitexinin septic encephalopathy by reducing leukocyte-endothelial adhesion and inflammatory response
Haiquan Cao, Xiaojuan Wang, Bing Zhang, Meiping Ren
Use of thromboelastography to monitor effects of the hemocoagulase on the blood coagulation in patients after thoracic surgery
Chunyan Lin, Jian Zhang, Xiang Yang, Jing Cheng, Lingdi Sun, Min Jiang
Clinical analysis of acute coronary syndrome patients with Qi-blood syndromes: establishment of a diagnostic prediction model for syndrome differentiation
Yejing Zhao, Hongyu Peng, Shaoping Wang, Jinghua Liu
Serum TSGF and miR-214 levels in patients with hepatocellular carcinoma and their predictive value for the curative effect of transcatheter arterial chemoembolization
Li Tang, Xu-Min Zhang
Clinical characteristics and treatment of critically ill patients with COVID-19 in Hebei
Yuhong Chen, Kun Zhang, Guijun Zhu, Lixia Liu, Xixin Yan, Zhigang Cai, Zhongheng Zhang, Haijun Zhi, Zhenjie Hu
Tanshinone IIA elevates serum soluble klotho levels and decreases cardiovascular events in patients on maintenance hemodialysis: a prospective before-after study
Qin Xu, Haitao Li, Xu Zhang, Hao Ding, Juan Cao
Effect of perfluorocarbon partial liquid ventilation—induced hypothermia on dogs with acute lung injury
Fusheng Wei, Yingchuan Hu, Min Jiang, Lingling Ye, Lei Yang
Meta-analysis of the efficacy of Xuebijing combined with hemoperfusion in treating paraquat poisoning
Yue Fu, Mei Yan, Xiangxia Zeng, Chunming Xie, Weigan Xu, Jingxia Feng, Jun Jiang
Effects of family integrated care on refractory cancer-related pain receiving intrathecal morphine pump therapy: a cohort study
Yan Cheng, Lina Wang, Ziying Zha, Xiangqin Zhao
Clinical outcome of standardized oxygen therapy nursing strategy in COVID-19
Wenyan Pan, Jingjing Li, Yufeng Ou, Yitao Wu, Shining Cai, Yuxia Zhang, Chunling Wang
The effectiveness of adjustable oral appliance for older adult patients with obstructive sleep apnea syndrome
Rong-Jian Lu, Ning Tian, Jia-Zhu Wang, Xuan Zou, Jing-Jing Wang, Min Zhang, Chang-Qing Bai, Kai-Tao Yu
Clinical research of percutaneous spinal nerve posteromedial ramus destruction in treatment for chronic facet arthrogenic low back pain: a randomized trial
Shuang Feng, Qiujin Xiao, Yinchu Shao, Yu Wu, Ting Yu, Wei Hu, Guoyun Bu, Hao Li
Case analysis of novel coronavirus pneumonia in the Second Hospital of Wuhan Iron and Steel Company, Qingshan District, Wuhan, China
Meirong Liu, Yang Lyu, Wenchang Zhao, Shuang Yu, Dongsheng Shi, Wei Lu
Long-term hydroxychloroquine therapy improves the quality of sleep in patients with primary Sjögren’s syndrome: a real-world study
Ping Guan, Changqing Sun, Zhihuang Chen, Jianchun Chen, Ran Ran
Care stress in caregivers of disabled stroke patients: a cross-sectional survey
Xiaotan Wu, Yu Liang, Bijin Zheng, Hui Wang, Min Ning, Haihua Zheng, Baoxin Shi
Effectiveness of a multidisciplinary comprehensive intervention model based on the Hospital Elderly Life Program to prevent delirium in patients with severe acute pancreatitis
Zhixia Dong, Jie Song, Minhua Ge, Chunyan Lin, Jie Zhang, Jie Chen, Yanmin Wu
A randomized clinical study of the treatment of white lesions of the vulva with a fractional ultrapulsed CO2 laser
Lina Zhang, Yiqing Lai, Ting Wan, Beibei Zhou, Xian Qiang, Sumei Ge, Keliang Zhang, Zhilei Mao

Guideline

International traditional Chinese medicine guideline for diagnostic and treatment principles of diabetes
Fengmei Lian, Qing Ni, Yuandong Shen, Shuyu Yang, Chunli Piao, Jia Wang, Junping Wei, Junguo Duan, Zhaohui Fang, Hao Lu, Guanhu Yang, Linhua Zhao, Juexian Song, Qingwei Li, Yujiao Zheng, Yi Lyu, Xiaolin Tong
Protocol for the development of a rapid advice guidelines for management of children with SARS-CoV-2 infection
Weiguo Li, Qi Zhou, Yuyi Tang, Luo Ren, Xuan Yu, Qiu Li, Enmei Liu, Yaolong Chen, on behalf of COVID-19 evidence and recommendations working group

Review Article

The quest for diagnostic approaches of cardiac involvement in polymyositis and dermatomyositis
Xiao-Hang Liu, Xiao-Jin Feng, Jia-Yu Shi, Fu-Wei Jia, Ying-Xian Liu, Yan-Lin Zhu, Xiao Li, Yi-Ning Wang, Li Huo, Qian Wang, Wei Chen
Current status of ex-vivo liver resection and autologous liver transplantation for end-stage hepatic alveolar echinococcosis
Chong Yang, Hong-Ji Yang, Shao-Ping Deng, Yu Zhang
Drug treatment of ankylosing spondylitis and related complications: an overlook review
Haifeng Wang, Huimin Zheng, Yuheng Ma
Moral agency and spirituality in palliative care
Francisca Rego, Guilhermina Rego, Rui Nunes
Aromatase inhibitors plus ovarian function suppression versus tamoxifen plus ovarian function suppression for premenopausal women with early stage breast cancer: a systematic review and meta-analysis
Jiajia Meng, Xiaolan Wang, Yufu Guan, Dianlong Zhang
Spiritual care as an integrated approach to palliative care for patients with neurodegenerative diseases and their caregivers: a literature review
Piret Paal, Katharina Maria Lex, Cornelia Brandstötter, Christiane Weck, Stefan Lorenzl
The role of collateral disease theory in the prevention and treatment of atherosclerosis in post-menopausal women: a narrative review
Dan Huang, Zhenhua Jia, Liping Chang, Hongru Zhou, Xuan Wu, Cong Wei
Narrative review of the mechanisms of action of dachengqi decoction in the treatment of hyperlipidemic pancreatitis on six-hollow-organs to be unblocked theory
Guoxiong Liu, Fang Liu, Long Xiao, Qiaogui Kuang, Xingfeng He, Yu Wang, Yaming Wang

Case Report

Plasma cell leukemia characterized by EDTA-dependent plasma cell agglutination: a case report
Zhiyao Bai, Xingcheng Zhu, Chunqiong Yun, Yan Bao
Three cases report of idiopathic angiosarcoma of the head and neck and literature review
Hong-Zhi Jiang, Xian-Hua Jin, Xin-Yi Huang, Tian-Tian Dong, Hong-Jing Zhang, Xiao-Han Liu, Jian-Xin Xia
Treatment response to intrathecal chemotherapy with pemetrexed via an Ommaya reservoir in EGFR-mutated leptomeningeal metastases from non-small cell lung cancer: a case report
Huiying Li, Yongjuan Lin, Tingting Yu, Yu Xie, Jie Feng, Mingmin Huang, Aibin Guo, Xiangyu Liu, Zhenyu Yin
Complete response to pembrolizumab in a patient with extensive-stage small-cell lung cancer: a case report
Na Zhang, Jingjuan Zhu, Hongying Lv
Fibromatosis of small intestinal ligament: a case report
Chen Liu
Treatment of hyperlipidemia with proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitor in a patient with nephrotic syndrome: a case report
Hong Sang Choi, Chang Seong Kim, Seong Kwon Ma, Soo Wan Kim, Eun Hui Bae
Outcome of twin pregnancy in a patient with Gitelman syndrome: a case report and literature review
Haiyan Yu, Hua Liao, Xiaodong Wang, Yu Tong
Nursing of a child with wound infection and bowel evisceration following ileostomy: a case report
Sha Li
Durvalumab after concurrent chemoradiotherapy in a patient with chemotherapy-resistant unresectable stage III non-small cell lung cancer: a case report
Tao Zhang, Yuqi Wu, Shan Zheng, Guowei Cheng, Xiangling He, Nan Bi
Challenges in the nursing care of intracranial carbapenem-resistant Escherichia coli infection after severe traumatic brain injury: a case report
Ping Wang, Bingbing Gao, Ming Wang, Qingyu Sheng, Mingmin Tu
Durvalumab monotherapy as a third-line treatment for extensive-stage small-cell lung cancer: a case report
Qinfei Zhou, Jiazheng Zhao, Jie Wang, Guanai Bao, Li-Yan Gong
An esophageal cancer case of cytokine release syndrome with multiple-organ injury induced by an anti-PD-1 drug: a case report
Chao Gao, Jinsheng Xu, Chun Han, Lan Wang, Wei Zhou, Qiyao Yu
Tongue diagnosis and treatment in traditional Chinese medicine for severe COVID-19: a case report
Keji Liang, Xiaodan Huang, Hua Chen, Liling Qiu, Yanshan Zhuang, Chuan Zou, Yunpeng Bai, Yisheng Huang
Complete remission in a patient with advanced renal pelvis carcinoma with lung metastasis treated with durvalumab immunotherapy: a case report
Yingfang Wu, Haibo Mou
Sintilimab as salvage treatment in an HIV patient with relapsed/ refractory Hodgkin: a case report
Yang Shi, Qiying Li, Wenjun Zhang, Yingyu Nan, Tao Yang, Xiping Liang, Chunyan Xiao, Bingling Guo, Ying Xiang

Letter to the Editor

Spinal cord injury during cervical percutaneous epidural neuroplasty
Tae Hoon Kim, Hee Kyung Cho, Mathieu Boudier-Revéret, Min Cheol Chang
Olanzapine: is it enough for CINV prevention?
Piyawan Tienchaiananda, Wipada Nipondhkit, Naiyarat Prasongsook