Vol 10, No 7 (July 29, 2021): Annals of Palliative Medicine

Original Article

Transcatheter versus surgical aortic valve replacement in aortic stenosis patients with advanced chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis
Shilin Wei, Pengbin Zhang, Kerong Zhai, Shixiong Wang, Weifan Wang, Yu Tian, Debin Liu, Yongnan Li
Gastroesophageal reflux is associated with an increased risk of gastric cardiac polyps: a case-control study of 140 cases
Shao-Xiong Zeng, Yan-Ping Liang, Xiao-Ying Wu, Si-Wei Tan, Qiong Liang, Zhuo-Fu Wen, Jin Tao
Continuous cardiovascular hemodynamics monitoring with pressure recording analytical method in patients under spinal anesthesia for elective cesarean section: a pilot study
Xiaoyu Zhang, Tao Xu, Lijie Jia, Huimin Cao, Zifeng Xu
Establishment of a predictive nomogram and its validation for severe adenovirus pneumonia in children
Yang Shen, Yao Zhou, Cuian Ma, Yuqiao Liu, Botao Wei
Overexpression of excision repair cross-complementing 1 gene associates with higher risk of therapeutic failure after definitive chemoradiation for unresectable non-small cell lung cancer
Matthew P. Deek, Nikhil Yegya-Raman, Parima Daroui, Sairam Balasubramanian, Jyoti Malhotra, Dirk Moore, Malini Patel, Shang-Jui Wang, Joseph Aisner, Salma K. Jabbour
The prevalence of diabetes mellitus with chronic kidney disease in adults and associated factors in Songjiang District, Shanghai
Yu Yang, Na Wang, Yonggen Jiang, Qi Zhao, Yue Chen, Xiaohua Ying, Genming Zhao, Chaowei Fu
Health care providers’ knowledge, confidence, difficulties, and practices after completing a communication skills training program for advance care planning discussion in Japan
Hiroko Okada, Tatsuya Morita, Takahiro Kiuchi, Tsuyoshi Okuhara, Yoshiyuki Kizawa
Governor vessel acupuncture for acute ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis
Tian-Yu Shao, Min-Rui Ding, Zi-Xiang Ye, Ming-Xia Qian, Xiu Zhou, Zhu-Qing Jin
The incidence, risk factors, and prognosis of postoperative hyperbilirubinemia after cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis
Xiaolan Chen, Ming Bai, Wei Zhang, Shiren Sun, Xiangmei Chen
Low dose intraoperative ketamine infusion with multilevel paravertebral block for pain after video-assisted thoracic surgery: a randomized-controlled study
Sirilak Suksompong, Nophanan Chaikittisilpa, Suthatip Wanchiange, Suppachai Poolsuppasit, Punnarerk Thongcharoen, Panop Limratana
Clinical features and survival analysis of 97 coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients
Aixin Li, Feng Chen, Yue Gao, Xiaojie Huang, Tongzeng Li, Jiaying Zhang, Lianchun Liang, Xuemei Li
Preoperative ventricular late potentials and the risk of adverse events in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy undergoing septal myectomy
Yang Zhang, Changpeng Song, Changsheng Zhu, Jian Zhang, Xinxin Zheng, Jie Lu, Shuiyun Wang, Xiaohong Huang
New pulmonary rehabilitation exercise for pulmonary fibrosis to improve the pulmonary function and quality of life of patients with idiopathic pulmonary fibrosis: a randomized control trial
Li Shen, Yuan Zhang, Yiliang Su, Dong Weng, Fen Zhang, Qin Wu, Tao Chen, Qiuhong Li, Ying Zhou, Yang Hu, Xing Jiang, Xiaofeng Jin, Aihong Zhang, Huiping Li
Comparative efficacy and safety of four classical prescriptions for clearing damp-heat recommended by clinical guidelines in treating rheumatoid arthritis: a network meta-analysis
Shaowei Li, Dandan Liu, Zhihuang Chen, Song Wei, Wei Xu, Xiaohao Li, Qipeng Wei
A human-computer collaboration for COVID-19 differentiation: combining a radiomics model with deep learning and human auditing
Xiaoyan Xin, Ran Mo, Mingran Shao, Wen Yang, Daixin Li, Yanqiu Zhang, Han Wang, Baiyun Liu, Song Tian, Weidao Chen, Jiangfen Wu, Bin Zhu, Kefeng Zhou, Chao Du, Bing Zhang
Predictors of mortality in patients with carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae infection: a meta-analysis and a systematic review
Yiyi Qian, Yingmin Bi, Shuang Liu, Xiangyu Li, Shuaiyue Dong, Mohan Ju
Five years follow-up of juvenile lupus nephritis: a single-center retrospective cohort study
Qijiao Wei, Wei Wang, Yanqing Dong, Linqing Zhong, Hongmei Song
Reduction in antimicrobial use associated with a multifaceted antimicrobial stewardship programme in a tertiary teaching hospital in Shanghai: a segmented regression analysis
Yang-Xi Liu, Chen Liang, Ya Yang, Ke-Jia Le, Zai-Li Zhang, Zhi-Chun Gu, Han Zhong, Hou-Wen Lin, Hua-Jie Luo
Identifying areas of emphasis for future palliative radiation therapy curricula via an examination of theMednet
Kunal K. Sindhu, Eric J. Lehrer, Kavita V. Dharmarajan
Is self-expandable metallic stents superior to transanal decompression tubes for the treatment of malignant large-bowel obstruction: a meta-analysis
Fei Chen, Qian Dong, Fei Zhang
Independent risk factors of hypoxemia in patients after surgery with acute type A aortic dissection
Jing Zhou, Jieyi Pan, Yuheng Yu, Weixiang Huang, Yan Lai, Weibo Liang, Lingbo Nong, Xuesong Liu, Sibei Chen, Yonghao Xu, Weiqun He, Yuanda Xu, Xiaoqing Liu, Yimin Li, Yongbo Huang, Ling Sang
Risk factor analysis of acute kidney injury after one-stop hybrid coronary revascularization
Dongjie Li, Jie Gao, Yulin Guo, Yanxiong Jia, Xiangguang An, Yan Liu, Lefeng Wang, Pixiong Su
Intermittent tube feeding for stroke patients with dysphagia: a meta-analysis and systematic review
Chao Wu, Xuefang Zhu, Xiaohan Zhou, Chenxi Li, Yijie Zhang, Haiying Zhang, Meifen Shen
Heart failure—the experience of living with end-stage heart failure and accessing care across settings
Rosemary Chester, Heather Richardson, Christopher Doyle, Fiona Hodson, Joy R. Ross
Efficacy and safety of finerenone in patients with chronic kidney disease: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis
Zhangning Fu, Xiaodong Geng, Kun Chi, Chengcheng Song, Di Wu, Chao Liu, Quan Hong
Specific survival nomograms based on SEER database for small intestine adenocarcinoma
Dan Wang, Chenglong Li, Yuqiang Li, Wenxue Liu, Lilan Zhao, Cenap Güngör, Fengbo Tan, Yuan Zhou
Risk factors for cerebral complications after type A aortic dissection surgery: single center’s experience
Yunxing Xue, Chang Liu, Lin Mi, Yang Chen, Dongjin Wang
Impact of Tai Chi on CRP, TNF-alpha and IL-6 in inflammation: a systematic review and meta-analysis
Chenjie Shu, Shuo Feng, Qingyu Cui, Sifan Cheng, Yun Wang
Serum 25-hydroxy vitamin D level is associated with cognitive impairment in people aged 65 years and older
Yan Lu, Jie Li, Tingjun Hu, Gaozhong Huang
Pharmacological mechanism of JiaWeiSiWu granule in the treatment of hypertension based on network pharmacology
Lun Chen, Tong Zhu, Jia Qi, Yufeng Zhang, Zigang Zhang, Haitao Liu
Balloon kyphoplasty combined with posterior pedicle screw fixation for the treatment of osteoporotic thoracolumbar burst fractures
Hao Yan, Ming Ni, Weifeng Zhai, Ji Guo, Zheng Huang, Jianpo Zhang, Licheng Wei, Lang Jin, Yongwei Jia
Prevalence of needlestick injuries among nursing interns: a systematic review and meta-analysis
Meitong Chen, Lijuan Zhang
A comparison of the modified Broström procedure and modified Karlsson procedure in treating chronic lateral ankle instability: a systematic review and meta-analysis
Xinchao Deng, Man Zou, Hongfei Zhu, Changjun Zuo, Kunqing Li, Liang Qian
Effects of comprehensive nursing intervention combined with respiratory functional exercises on pulmonary function and self-care ability in patients with pulmonary tuberculosis: results of a randomized trial
Zhaojia Xu, Wenwei Chen, Xiaosong Li
Bibliometric analysis of multiple sclerosis nursing research based on Web of Science
Lichao Yang, Shuangyan Tu, Ling Feng, Xin Lai, Rui Wang
Five-year survival rate analysis: the combination of fortnightly-administration of endostar and concurrent chemoradiotherapy versus concurrent chemoradiotherapy in the treatment of inoperable locally advanced non-small cell lung cancer
Honglian Ma, Fang Peng, Yujin Xu, Yong Bao, Xiao Hu, Jin Wang, Min Fang, Yue Kong, Baiqiang Dong, Ming Chen
Accuracy of stroke volume variation and pulse pressure variation to predict fluid responsiveness in patients with thoracic kyphosis
Yu Chen, Xiaoming Guo, Jiannan Fu, Tong Dong, Xiaomei Liu, Hao Lv
Predictive value of coagulation factor XIII on bleeding risk in ischemic stroke patients treated with intravenous thrombolysis
Linjing Zhang, Chi Zhang, Yi Luo, Ning Tang
A randomised controlled study: efficacy of ICU nursing risk management combined with the cluster nursing model and its effect on quality of life and inflammatory factor levels of patients with acute respiratory distress syndrome and ventilator-associated pneumonia
Zhaojia Xu, Juan Chen, Rongjun Xu
Mindfulness-based therapy versus cognitive behavioral therapy for people with anxiety symptoms: a systematic review and meta-analysis of random controlled trials
Jingjing Li, Zhu Cai, Xiaoming Li, Rongrong Du, Zhulin Shi, Qiang Hua, Mao Zhang, Chunyan Zhu, Lei Zhang, Xiujun Zhan
Application of a 5-item brief symptom rating scale to evaluate suicide risk in elderly inpatients
Dongping Zhu, Zhu Zhu, Jiayi Gu, Wei Luan
The clinical value of platelet parameters combined with sFlt-1/PlGF in predicting preeclampsia
Yan Li, Lifang Sun, Xiuli Zheng, Jingfang Liu, Rong Zheng, Yanwei Lv
Ventriculosinus shunt as a reliable option in the treatment of failed ventriculoperitoneal shunt: report of 19 cases and review of the literature
Xinxing Li, Jihui Zheng
Higher baseline serum adiponectin predicts better treatment remission in patients with generalized anxiety disorder treated with escitalopram
Zhongxia Shen, Feng Wang, Lijun Cui, Lie Ren, Xiujuan Hong, Yonggui Yuan, Xinhua Shen
The construction of the structural equation model of burden, benefit finding, and anxiety-depression of esophageal cancer caregivers based on Lazarus stress and coping theory
Xiaomeng Wen, Danhui Wang, Na Li, Xia Qin, Danfeng Gu
The impact of transthoracic echocardiography on the short-term prognosis of elderly patients in the intensive care unit: a retrospective analysis based on the MIMIC-III database
Baoping Li, Dongwu Shi, Lili Zhu, Ximei Li, Shuying Wang, Feifei Yang, Yu Song, Dongdong Xue, Zhi Mao
The effect of balloon dilatation eustachian tuboplasty combined with grommet insertion on the structure and function of the eustachian tube in patients with refractory otitis media with effusion
Li Li, Yanyan Mao, Na Hu, Wenqing Yan, Yanqing Lu, Zhaomin Fan, Haibo Wang, Yuechen Han
A systematic review and meta-analysis compare surgical treatment and conservative treatment in patients with cervical spondylotic myelopathy
Shibo Feng, Bin Zheng, Li Zhang, Wei Wang
Development and assessment of a mental health preliminary screening questionnaire for cancer patients
Yaqing Liu, Huiyu Luo, Xi Ke, Hongyu Zhu, Yamei Deng, Zhaoyang Huang, Yanping Deng
High-order aberration changes after femtosecond LASIK surgery in patients with high myopia
Ziqing Feng, Qianru Wang, Chunyu Du, Fan Yang, Xue Li
Fibrates for the treatment of pruritus in primary biliary cholangitis: a systematic review and meta-analysis
Nan Shen, Jielu Pan, Hongyu Miao, Haiyan Zhang, Lianjun Xing, Xiao Yu
Molecular mechanism of Wutou Decoction in the treatment of osteoarthritis: a bioinformatics and molecular docking study
Bo-Zhao Yan, Di Luo, Jia-Cheng Li, Xue-Zhen Liang, Bo Xu, Gang Li
Traditional Chinese patent medicine for bile reflux gastritis: a systematic review and network meta-analysis
Meijun He, Qun Wang, Lin Liu, Guang Bai
The efficacy and safety of lenalidomide in the treatment of multiple myeloma patients after allo-hematopoietic stem-cell transplantation: a systematic review and meta-analysis
Jiansheng Zhong, Xing Zhang, Minyan Liu
Symptom trajectories and influencing factors of prostate cancer following radical prostatectomy in Chinese patients
Jiahui Zeng, Shiping Zhou, Wei Luan, Yanting Du, Jinqiu Wu
The psychological impact of anxiety and depression on Chinese medical staff during the outbreak of the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study
Manru Fu, Dong Han, Minghui Xu, Chen Mao, Dong Wang
Evaluation of minor drug-resistant viral variants in patients experiencing virological failure (VF) on a first-line regimen in Fujian Province by high-throughput sequencing
Yongyue Deng, Shouli Wu, Lijun Qiu, Yansheng Yan
Study on the therapeutic effect of floating needle therapy combined with pressing acupoint embedding for female stress urinary incontinence after childbirth: a randomized trial
Fengna Chen, Jianping Zhou, Weiming Wu, Xuequn Qian
The correlation between postoperative complications of ERCP and quality of life after discharge in patients with choledocholithiasis
Li Huang-Fu, Ying-Hong Qian, Ming-Jie Qian
Pathoanatomy and clinical outcomes following operative treatment of supination adduction type II medial malleolus fractures—a cohort study
Jin Zhang, Yan Zhang, Jingqi Liang, Peilong Liu, Hongmou Zhao
Factors influencing vitamin D levels in women attending the fertility clinic and the effect on assisted fertility outcomes
Xuzhen Wang, Shaojie Zhao, Min Zhou, Liping Jiang
Effect analysis of kinetic energy progressive exercise in patients with acute myocardial infarction after percutaneous coronary intervention: a randomized trial
Minghui Jiang, Mei Hua, Xueping Zhang, Liuqing Qu, Lina Chen
Observation of the effect of closed-loop health management based on an internet platform in patients with peritoneal dialysis: a randomized trial
Fen Li, Yanfen Wang, Shuxia Shi
Clinical efficacy and safety of mecapegfilgrastim in small cell lung cancer as primary prophylaxis of neutropenia post chemotherapy: a retrospective analysis
Xiaodong Gu, Yiping Zhang
Comparison of endostatin combined with PT-DC versus bevacizumab combined with PT-DC in the first-line treatment of advanced lung adenocarcinoma: a retrospective propensity score- matched cohort study
Xiaoling Chen, Jun Nie, Ling Dai, Weiheng Hu, Jie Zhang, Jindi Han, Xiangjuan Ma, Guangming Tian, Sen Han, Di Wu, Yang Wang, Jieran Long, Ziran Zhang, Jian Fang
Efficacy and safety of Intense pulsed light therapy for dry eye caused by meibomian gland dysfunction: a randomised trial
Shi Yan, Yaohong Wu
Expression and significance of serum soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1), CXC chemokine ligand 16 (CXCL16), and lipocalin 2 (LCN-2) in pregnant women with preeclampsia
Lingling Li, Bo Ling, Jie Mei, Yuju Wang, Jian Zhang, Xiaolan Zhao
Systematic review and meta-analysis: transplanted hematopoietic stem cells and killer cells on leukemia
Yunjie Zhang, Yanping Song, Qingren Ni, Guang Li, Jinqian Dai, Menyun Zhang, Jia Xie
Systematic review and meta-analysis of clinical efficacy of drug therapy for acute myelogenous leukemia
Huilin Li, Guanghong Wang, Xia Wen, Lihua Zhou
Arthroscopic debridement combined with proximal fibular osteotomy in medial tibial articular genu osteoarthritis treatment: systematic review and meta-analysis
Jidong Tian, Zhiyong Wang, Jie An, Lin Dong
Construction and validation of risk prediction model for deep vein thrombosis in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease based on serum angiopoietin 2 levels
Jie He, Jian Sun, Tongtong Zhang, Guangnan Liu
A systematic review and meta-analysis: pulmonary mycosis pathogen distribution
Jun Lin, Bo Feng, Honglin Tang, Hongna Xu, Yeli Tang
Comparison of the skin microbiota of patients with acne vulgaris and healthy controls
Jian Shi, Jia-Wei Cheng, Qi Zhang, Zhi-Xiang Hua, Xu Miao
Integration of network pharmacology and molecular docking technology reveals the mechanism of the herbal pairing of Codonopsis Pilosula (Franch.) Nannf and Astragalus Membranaceus (Fisch.) Bge on chronic heart failure
Jianglin Xu, Zhuo Zhang, Kun Zhou, Yan Li, Jie Wan, Tianshi Mao, Xiang Ji, Jing Liu, Qian Lin
MicroRNA-449 targets histone deacetylase 1 to regulate the proliferation, invasion, and apoptosis of synovial fibroblasts in rheumatoid arthritis
Jiangtao Guo, Xuqing Cao, Wei Zhao, Hong Zhu, Xiaoli Ma, Chunfang Hao, Lili Wu, Mingzhu Zhang, Yashan Yang, Jingtian Zhao, Kunting Chen, Zhe Yin
Changes in clinical biochemical indexes of patients with heart failure with preserved ejection fraction or patients with hypertensive heart disease before and after treadmill exercise
Xiyan Yang, Yu Xing, Kuibao Li
A systematic review and meta-analysis: effects of glucocorticoids on rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus
Tao Sun, Jiakai Wang, Rong Zhang, Yishuo Li
Meta-analysis and systematic review of influence of different humidified carbon dioxide on intraoperative and postoperative gynaecological laparoscopic surgery
Ping Xu, Yufei Li, Jing Ren
Procalcitonin in infectious diseases: a bibliometric analysis
Yajun Zhang, Jinhui Zhang, Li Zhao, Na Zhao, Ye Zhang, Jie Zhang, Shuying Wang
Safflower extract improves depression in mice by inhibiting the TLR4-NLRP3 inflammation signaling pathway
Haofan Chen, Yanni Ma, Miao Chen, Jianwen Chen, Jin Chen
Evaluating health-related quality of life in gastric cancer patients in Suzhou, China
Feng-Feng Zhang, Lu Ye, Ni Yin, Feng Xiong, Chun-Hua Zhao, Yan-Bo Zhu
Application of velocity vector imaging (VVI) in the evaluation of left ventricular myocardial contractile strain and dyssynchrony before and after stent implantation in patients with coronary heart disease
Dong-Xiao Zhu, Yi-Yi Ma, Xiao-Yan Wang, Bai-Hong Li, Qian Liu, Jing-Jing Shi
Using quantitative imaging to determine the correlation between hypothalamic inflammation and anxiety and depression in young patients with obesity
Guan-Zhong Dong, Hao-Jun Yang, Yu-Wen Jiao, Qiao-Yang Zhang, Yi Ma, Shu-Min Zhu, Li-Hao Zhang, Min Zhang, Tian Yao, Yin Cao, Li-Ming Tang
Severe Chlamydia psittaci pneumonia: clinical characteristics and risk factors
Shanshan Su, Xiaoqing Su, Lingping Zhou, Pengcheng Lin, Junjie Chen, Chengshui Chen, Ying Zhou, Yuping Li
China county-based demographics, clinical characteristics, treatment patterns, and health resource consumption analysis for diabetes
Wenhua Mao, Xiaoju Qi, Yanfei Huang, Dongmei Yang, Chaoyong Wen, Xianrui Xiong, Yao Li, Zhenfeng Zhao, Jianling Huang, Kaifu Luo
The effect of Plan-Do-Check-Act cycle nursing management of gynecological surgery: a systematic review and meta-analysis
Yuling Gao, Xiuqin Chen, Liping Kang
Efficacy and safety of Xa inhibitors in patients with heart failure and coronary or peripheral artery disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Yuqiao Chen, Xiu Feng, Chenliang Qi, Lingfeng Zhou, Yi Sun, Zhenhua Gu, Xiaolong Li
Clinical features of COVID-19 in cancer patients within Wuhan, China
Li-Li Zhan, Yang Liu, Bi-Cheng Zhang, Zhi-Min Deng, Li Zhang, Hua Liu, Jing Yang, Yan-Xiang Cheng
Prevalence of vitiligo and associated comorbidities in adults in Shanghai, China: a community-based, cross-sectional survey
Luyan Tang, Fei Li, Feng Xu, Shuxian Yan, Jun Zhou, Jian Li, Wenwen Fu, Jianping Chen, Jinhua Xu
The correlation between magnetic resonance diffusion parameters and Ki-67 and PCNA in hepatic fibrosis and cirrhosis rats
Peng Kong, Tianwen Yuan, Yang He, Saibo Wang, Xing Zhou, Jun Cao
Interhemispheric resting-state functional connectivity abnormalities in type 2 diabetes patients
Yanwei Zhang, Jian Wang, Ping Wei, Jiuquan Zhang, Ge Zhang, Chunyan Pan, Yufen Zhu, Xingwang Sun, Jinguo Cui
Effectiveness and safety of exercise training and rehabilitation in chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a systematic review and meta-analysis
Qin-Yan An, Lan Wang, Ping Yuan, Qin-Hua Zhao, Su-Gang Gong, Rui Zhang, Jing He, Ci-Jun Luo, Hong-Ling Qiu, Hui-Ting Li, Jin-Ming Liu, Jing-Jing Wang, Kuan Cheng, Rong Jiang
Lung ultrasound correlates with radiographic severity and pattern in COVID-19 pneumonia: a preliminary study
Guangzhou Du, Yukai Wang, Zhanhong Chen, Yanlin Chen, Qingwu Zhang, Daiying Lin, Liangyu Wang
Ballistocardiography to identify high left atrial pressure in patients with heart failure
Li Zhang, Peiwei Cai, Yinlong Deng, Jiumin Lin, Zhengpei Chu, Qingfeng Shi, Fei Ye, Junhao Hu, Chao Yang, Pengyang Li, Shaochun Zhuang, Bin Wang
Association between plasma homocysteine levels and pancreatic islet beta-cell function in the patients with type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional study from China
Xinlu Yuan, Sheng Ding, Ligang Zhou, Song Wen, Anqing Du, Jianjun Diao
Risk factors for oral mucositis in patients with malignant tumors: a prospective cohort study
Xiaoyan Chen, Lijuan Yao, Qianqian Shan, Xiangyun Qian, Xiaoyan Lu, Xiaoqing Tang, Shiyuan Chen, Weiwei Yu
Issues related to the health status, work pressure and occupational environments of medical staff at level A tertiary public hospitals in Shanghai
Ying Gao, Chao Liu, Xiaojie Fan, Meng Wu, Yifeng Jiang
Procalcitonin in general internal medicine: a bibliometric analysis
Yajun Zhang, Li Zhao, Na Zhao, Xia Liang, Feiyan Jiao, Jiubo Fan
Efficacy and safety of Tripterygium glycosides in Sjögren’s syndrome treatment: evidence from 12 randomized controlled trials
Yue Luo, Ying Zhang, Le Kuai, Meng Xing, Yi Ru, Ying Luo, Liu Liu, Jiale Chen, Bin Li, Xin Li

Study Protocol

The use of mindfulness-based stress reduction (MBSR) for lung cancer patients: protocol for a systematic review and meta-analysis
Xu Tian, Zhao-Li Zhang, Yan-Fei Jin, Hui Chen, Maria F. Jiménez-Herrera
Cardioprotective effect of saffron total glycoside tablets in patients with breast cancer receiving anthracycline-based chemotherapy: study protocol for a multicentre, randomised, parallel, double-blind, placebo-controlled clinical trial
Xin Su, Xiang-Ying Li, Yi-Jun Zhang, Yong-Sheng Liu, Chao Yuan, Fan Yang, Can Liu, Heng-Wen Chen, Xing-Jiang Xiong, Yong-Hong Gao, Yan-Wei Xing
Immediate effects of Zhongji point acupuncture on pelvic floor structure in female patients with stress urinary incontinence: a randomized, single-blind, and sham-controlled clinical trial protocol
Li-Xin Guan, Xiu-Ling Song, Xi Wang, Xia Zhang, Lu-Min Liu, Bing-Li Chen, Yue-Lai Chen
Acupuncture methods for functional constipation: protocol for a systematic review and network meta-analysis
Junpeng Yao, Liping Chen, Siyuan Zhou, Yuqing Yang, Lu Wang, Xiangyun Yan, Lin Zhang, Ying Li
A qualitative systematic review protocol to examine the experiences and needs of informal caregivers of patients with glioma
Ping Yuan, Qiuning Xu, Jinfeng Zhu, Fang Wang, Lixinbei Sheng, Cuiling Ji, Lu Chen

Case Report

A case report of successful atrioventricular junction pacing in Ebstein’s anomaly
Haoliang Zhou, Oushan Tang, Jian Wu, Jin Lv, Yinhong Cheng
A case report of an infant after episodes of paroxysmal supraventricular tachycardia with left ventricular thrombosis and cerebral infarction
Dan Li, Jinghui Guo, Xiao-Hui Li, Yanmei Liao, Ming-Ming Zhang, Lin Shi, Yao Lin, Yang Liu
Low-dose ketamine as an adjuvant for pain control in a cancer patient: a case report
Sapan Patel, Vivas Tatachar, Aditya Bikram Singh, Julia Galea, Emma Fattakhov, Gurjinder Kaur
Successful management of adenoid cystic carcinoma of the lacrimal sac with apatinib combined with concurrent chemoradiotherapy: a case report
Shuyuan Zhang, Qiuji Wu, Di Liu, Haijun Yu, Yahua Zhong, Yunfeng Zhou
Prolonged survival following everolimus combined with temozolomide for metastatic malignant melanoma with FBXW7 mutation: a case report and literature review
Bin Wang, Chao Qu, Qin Zhao, Huanhuan Wang, Jinlong Wei, Lingbin Meng, Ying Xin, Lihua Dong, Xin Jiang
Male breast cancer with ureteral metastasis: a case report
Yanbo Chen, Jiannan Wu, Tingting Hu, Juanjuan Wang, Fengxi Su
A rare KIF5B-ALK fusion variant in a lung adenocarcinoma patient who responded to crizotinib and acquired the ALK L1196M mutation after resistance: a case report
Hao Zeng, Yujie Liu, Weiya Wang, Yuan Tang, Panwen Tian, Weimin Li
Application of transverse tibial bone transport and microcirculation reconstruction in the treatment of diabetic foot ulcer: a case report
Xuesong Zhang, Tingting Dong, Shaoping Yao, Sheng Lu, Weichao Li
The role of spontaneous portal-systemic shunts in liver transplantation: case report and literature review
Tielong Wang, Jinlong Gong, Zhitao Chen, Changjun Huang, Jia Yu, Zhiyong Guo, Xiaoshun He
Dural arteriovenous fistula, a rare cause of rapidly progressive dementia in a patient with bilateral thalamic lesions: a case report
Jing Zhang, Hongzhou Duan, Haiqiang Jin, Yinglin Leng, Jing Chen, Wei Zhang, Yining Huang
Clinical characteristics and genetic analyses in a Chinese family affected by primary aldosteronism: a case report
Jieyi Li, Junfang Zhao, Wentao He, Gang Yuan
Asymptomatic epiploic appendage with torsion in laparoscopic surgery: a case report and literature review
Peiming Sun, Jianwu Yang, Hongchang Ren, Xiaobo Zhao, Hongwei Sun, Jie Cui, Heming Yang, Yan Cui
Pulmonary intestinal adenocarcinoma secondary to intestinal metaplasia of bladder: a rare case report
Ao Li, Yubo Yang, Ping Han
Acute fibrinous and organizing pneumonia with myelodysplastic syndrome and pneumocystis jiroveci pneumonia: a case report
Minjie Lin, Yingwei Zhang, Yuying Qiu
Coronary artery fistula and bronchiectasis: case report and literature review
Liyuan Zhu, Ling Liu
Successful osimertinib rechallenge following subsequent chemotherapy regimen in a patient with metastatic non-small cell lung carcinoma: a case report
Zhao-Jie Han, Nuo Luo, Li Li, Zhu-Lin Liu
Successful experience in dealing with tooth aspiration after extubation: a case report
Xiao-Juan Jiang, Wei-Yi Zhang
Merkel cell carcinoma after liver transplantation: a case report and review of the literature
Hongyan Xin, Rong Wei, Qinghai Ma, Ni Wang, Ang Li, Wenfei Li
Necrotizing fasciitis of the jaw, neck and mediastinum caused by Klebsiella oxytoca and Streptococcus constellatus: a case report
Ling Jin, Kai Fan, Shuangxi Liu, Shaoqing Yu
Penicilliosis marneffei in HIV negative children: three case reports
Jiang-Hua Fan, Hai-Yan Luo, Long-Gui Yang, Meng-Ying Wang, Zheng-Hui Xiao
The first report of human primary pyogenic ventriculitis caused by Streptococcus suis: a case report
Xinyuan Pang, Lushun Ma, La Zhuo, Lu Liu, Jiachun Feng
Cerebral venous sinus thrombosis and subdural hematoma in a female patient with systemic lupus erythematosus: a case report and literature review
Jiaai Li, Hongmei Meng, Wei Jiang, Jiaxin Liu, Zhitao Cui, Jing Miao
Immune checkpoint inhibitor-related pneumonitis induced by camrelizumab: a case report and review of literature
Ling Li, Anqi Lou, Junxian Yu
Recurrent radiation-associated leiomyosarcoma after postoperative radiotherapy for breast invasive ductal carcinoma: a case report and literature review
Wei Zhang, Xinlan Qu, Yuan Fang
Critical diagnostic delay associated with unusual presentation of hepatocellular carcinoma (HCC) with orbital metastases: a case report
Daria M. Filippini, Alessandro Di Federico, Barbara Lenzi, Elisabetta Nobili, Stefano Brocchi, Deborah Malvi, Giovanni Brandi
Neoadjuvant chemotherapy combined with immunotherapy for pulmonary large-cell neuroendocrine carcinoma: a case report
Fei Chen, Haibo Hua, Huaqiong Huang
Medical decision making about long-term artificial nutrition after severe stroke: a case report
Amber R. Comer, Linda S. Williams, Stephanie L. Bartlett, Lynn E. D’Cruz, Alexia M. Torke
Management of a COVID-19-infected critically ill patient treated by extracorporeal membrane oxygenation: a case report
Qingpin Fu, Difei Li, Wei He, Qiuxuan Zeng, Jieya Chen, Guolong Zhang
Malignant transformation of ovarian teratoma responded well to immunotherapy after failed chemotherapy: a case report
Xiaohong Li, Xuefeng Tang, Wenlei Zhuo
Pericardial tamponade after chronic total occlusion revascularization: a case report and literature review
Jinjing Li, Mingming Zhang, Xiaohui Kang, Ruirui Chen, Fangfang Wang, Wanlin Chen, Xue Li
Myocarditis related to immune checkpoint inhibitors treatment: two case reports and literature review
Yukai Chen, Yijun Jia, Qinghua Liu, Yunli Shen, Hui Zhu, Xue Dong, Jianhao Huang, Jingjing Lu, Qi Yin
Sharp recanalization for long-segment superior vena cava occlusion in a hemodialysis patient with vascular resource exhaustion: a case report
Jing-Yi Wei, Ling-Ling Wang, Xue-Mei Zhang, Tian-Lei Cui