Vol 9, No 2 (March 31, 2020): Annals of Palliative Medicine

Original Article

The impact of diabetes mellitus on drug resistance in patients with newly diagnosed tuberculosis: a systematic review and meta-analysis
Dong Huang, Yan Wang, Yu Wang, Zongan Liang
Effects of interlaminar epidural steroid injection in patients with moderate to severe lumbar central spinal stenosis: a prospective study
Kyung Hee Do, Tae Hoon Kim, Min Cheol Chang
Effect of bipolar pulsed radiofrequency on chronic cervical radicular pain refractory to monopolar pulsed radiofrequency
Seoyon Yang, Min Cheol Chang
Use of in-bed cycling combined with passive joint activity in acute respiratory failure patients receiving mechanical ventilation
Li Yu, Jin-Xia Jiang, Yu Zhang, Yuan-Zhuo Chen, Yan Shi
Association between non-alcoholic fatty liver disease and silent carotid plaque in Chinese aged population: a cross-sectional study
Yanan Zhang, Renying Xu, Luoyan Ai, Zhuping Fan
Quietness Circ 0000962 promoted nerve cell inflammation through PIK3CA/Akt/NF-κB signaling by miR-302b-3p in spinal cord injury
Rui He, Guo-Lin Tang, Lei Niu, Chang Ge, Xiao-Qi Zhang, Xiao-Feng Ji, Huang Fang, Zheng-Liang Luo, Min Chen, Xi-Fu Shang
Adjuvant chemotherapy improves the prognosis of early stage resectable pulmonary large cell carcinoma: analysis of SEER data
Xuefei Hu, Qidong Tai, Bo Su, Lei Zhang
Assessment of ovarian reserve by serum anti-Müllerian hormone in patients with systemic lupus erythematosus: a meta-analysis
Wanwan Luo, Panying Mao, Lingmin Zhang, Xiaoyu Chen, Zaixing Yang
Symptom burden and characteristics of patients who die in the acute palliative care unit of a tertiary cancer center
Grace S. Ahn, Hak Ro Kim, Beodeul Kang, Sung Soun Hur, Ji-Won Kim, Se Hyun Kim, Jin Won Kim, Jeong-Ok Lee, Keun-Wook Lee, Jee Hyun Kim, Soo-Mee Bang, Jong Seok Lee, Yu Jung Kim
Dexmedetomidine protects against acute kidney injury in patients with septic shock
Jingquan Liu, Kai Shi, Jun Hong, Fangxiao Gong, Shijing Mo, Minhua Chen, Yang Zheng, Linzhi Jiang, Liang Xu, Yuexing Tu, Bangchuan Hu, Xianghong Yang, Renhua Sun
Prevalence and contributing factors of osteoporosis in the elderly over 70 years old: an epidemiological study of several community health centers in Shanghai
Qian Zhang, Wenwei Cai, Guanghui Wang, Xiaojun Shen
Effect of Xpert MTB/RIF on the treatment of multi-drug-resistant or rifampicin-resistant tuberculosis screened out from re-treatment pulmonary tuberculosis patients, a prospective cohort study
Peng Wang, Jin Gu, Juan Yang, Chi Yang, Xiaocui Wu, Fangyou Yu, Lin Fan
A two-way comparison of whole-body 18FDG PET-CT and whole-body contrast-enhanced MRI for distant metastasis staging in patients with malignant tumors: a meta-analysis of 13 prospective studies
Junhong Li, Hui Zhou, Xiaonan Zhang, Fengyang Song, Xiaoan Pang, Zhixiao Wei
Distribution of cerebral artery stenosis and risk factors in ethnic Zhuang and Han patients with ischemic stroke in Guangxi province
Fengkun Zhou, Jingqun Tang, Pingping Li, Bao Liao, Chao Qin
Perioperative dexmedetomidine and postoperative delirium in non-cardiac surgery: a meta-analysis
Shaopeng Ming, Xu Zhang, Zheng Gong, Yongguo Xie, Yubo Xie
Anti-liver fibrosis effect of total flavonoids from Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. et Schult. on liver fibrosis in rat models and its proteomics analysis
Menggensilimu, Hongwei Yuan, Chunmei Zhao, Xiaomei Bao, Haisheng Wang, Jie Liang, Yuxin Yan, Chunyan Zhang, Rong Jin, Lijie Ma, Jianyu Zhang, Xiaoli Su, Yuehong Ma
The efficacy of vitamin D therapy for patients with COPD: a meta-analysis of randomized controlled trials
Xiaoyan Li, Jie He, Mi Yu, Jian Sun
Endostar improved efficacy of concurrent chemoradiotherapy with vinorelbine plus carboplatin in locally advanced lung squamous cell carcinoma patients with high serum Lp(a) concentration
Hailing Xu, Dongqing Lv, Yinnan Meng, Miao Wang, Wei Wang, Chao Zhou, Suna Zhou, Xiaofeng Chen, Haihua Yang
Effect of levocetirizine hydrochloride on the growth of human dermal papilla cells: a preliminary study
Sijian Wen, Jumei Wei, Jiajuan Bao, Ting Guo, Wenjun Zheng, Xiaosheng Zhuang, Youkun Lin
Clinical analysis of microvascular decompression in patients with hemifacial spasm: a retrospective study
Fang Li, Ruen Liu
Impact of blood-brain barrier disruption on newly diagnosed neuromyelitis optica spectrum disorder symptoms and prognosis
Shuolin Liang, Qiuhong Qin, Yulan Tang, Weijing Liao, Yi Yang, Jinrong He, Liangsheng Li
Epigallocatechin gallate reduces uric acid levels by regulating xanthine oxidase activity and uric acid excretion in vitro and in vivo
Fang Li, Yaping Liu, Yongyan Xie, Zhiyong Liu, Guoming Zou
Observation on therapeutic effect of stereotactic soft channel puncture and drainage on hypertensive cerebral hemorrhage
Yangming Mao, Zhouming Shen, Haifeng Zhu, Zhengyong Yu, Xiang Chen, Hongyu Lu, Fangzheng Zhong, Hua Cheng
Imaging manifestations of bladder paraganglioma
Jufeng Qin, Guofeng Zhou, Xiaohua Chen
Construction and reliability and validity tests of the dietary self-management ability scale for kidney transplant recipients
Weiting Zhang, Lijuan Zeng, Jiali Li, Xuanying Deng, Min Jin, Zheng Chen, Jiali Fang, Hongjing Yu
Effect of ex vivo lung perfusion on storage of isolated lungs
Feng Liu, Yan Lu, Dong Wei, Xianghua Lin, Zhenkun Yang, Yukang Mao, Jingyu Chen
Serum level of fibroblast growth factor 21 predicts long-term prognosis in patients with both diabetes mellitus and coronary artery calcification
Feng Gan, Jiafang Huang, Tianran Dai, Maorong Li, Jinghua Liu
Development and in vitro characterization of rifapentine microsphere-loaded bone implants: a sustained drug delivery system
Zhen Wang, Xinghua Song, Huan Yang, Abulikemu Maimaitiaili, Tengfei Wang
Impact of knowledge, attitude, and practice (KAP)-based rehabilitation education on the KAP of patients with intervertebral disc herniation
Jinlian Wang, Lu Chen, Mengying Yu, Jiangtao He
MiR-21 antagomir improves insulin resistance and lipid metabolism disorder in streptozotocin-induced type 2 diabetes mellitus rats
Yan Wang, Ling-Zhi Yang, Da-Gui Yang, Qing-Yi Zhang, Zhuo-Na Deng, Kao Wang, Xing-Jian Mao
The effect of breathing exercises on patients with GERD: a meta-analysis
Kaijie Qiu, Jie Wang, Baiwen Chen, Haibiao Wang, Chenyang Ma
Serum iron levels are negatively correlated with serum triglycerides levels in female university students
Lianping He, Yanman Zhang, Dongqing Ru, Baohong Xue, Shuang Wen, Hong Zhou
Personal instruction for patients before colonoscopies could improve bowel preparation quality and increase detection of colorectal adenomas
Hui Su, Yueqiong Lao, Jing Wu, Hong Liu, Canghai Wang, Kuiliang Liu, Nan Wei, Wu Lin, Guojun Jiang, Weiping Tai, Chunmei Guo, Yadan Wang
Risk factors associated with disease progression in a cohort of patients infected with the 2019 novel coronavirus
Yulong Zhou, Zhicheng Zhang, Jie Tian, Shaoyun Xiong
Network pharmacology-based analysis of the role of traditional Chinese herbal medicines in the treatment of COVID-19
Shengwei Yu, Junwu Wang, Haitao Shen
Impacts of different administration modes of dexmedetomidine with 0.5% ropivacaine on intercostal nerve block
Fei Yao, Shaojun Xu, Wenjing Zhang, Huaping Xiong, Jinfeng Han, Aibing Zhu
Pathogen identification in 84 Patients with post-traumatic osteomyelitis after limb fractures
Lidan Yang, Jianbo Feng, Jinyue Liu, Langbo Yu, Chuntao Zhao, Renyou Liang, Wenbin He, Jiachen Peng

Review Article

Progress of clinical study on hypofractionated radiotherapy after breast-conserving surgery
Nan-Nan Wei, Feng Li, Peng Cai, Hong-Mei Yin, Chao-Mang Zhu, Qun Zhang, Duo-Jie Li

Letter to the Editor

How common is indwelling abdominal drain-related infection—no simple answer
Po Chung Chan, Ka Wai Alice Cheung, Chun Hung Chan, Lie Meng Hwang, Sing Hung Lo

Editorial on Opioid Utility the Other Half of Equianalgesia1

Opioid utility and the clinician
Mellar P. Davis

Disclosure:

1. The series “Opioid Utility the Other Half of Equianalgesia” was commissioned by the editorial office, Annals of Palliative Medicine without any sponsorship or funding. Mellar P. Davis served as the unpaid Guest Editor for the series.