Vol 10, No 2 (February 28, 2021): Annals of Palliative Medicine

Original Article

Randomized research on the mechanism of local oxygen therapy promoting wound healing of diabetic foot based on RNA-seq technology
Shuo Wang, Li-Feng Pan, Lei Gao, Xin-Yuan Qin, Jiang-Ning Wang
Efficacy of unilateral hemilaminectomy for intraspinal tumor resection: a systematic review and meta-analysis
Deqiang Lei, Yinchun Zhou, Dongxiao Yao, Fangcheng Zhang, Xuan Wang, Xiaobing Jiang, Nanxiang Xiong, Hongyang Zhao
A meta-analysis of efficacy and safety of PDE5 inhibitors in the treatment of ureteral stent-related symptoms
Dongxu Zhang, Kai Sun, Tianqi Wang, Gang Wu, Jipeng Wang, Jitao Wu, Jian Ma, Yuanshan Cui
Lactate level and unplanned readmission to the surgical intensive care unit: a retrospective cohort study
Tak Kyu Oh, Chami Im, In-Ae Song
Application of leukocyte subsets and sperm DNA fragment rate in infertile men with asymptomatic infection of genital tract
Kang-Sheng Liu, Xiao-Dong Mao, Feng Pan, Ya-Jun Chen
Relationship between insulin-sensitive obesity and retinal microvascular abnormalities
Wei Lin, Huiying Rao, Huibin Huang, Jin Yao, Jixing Liang, Liantao Li, Junping Wen, Gang Chen
Tracheal stent placement provides opportunity for subsequent anti-cancer therapy for cancer patients with malignant respiratory complications
Gang Ma, Rong Yang, Baochun Gu, Daofeng Wang, Wei Liao, Xinrong He
The effects of endoplasmic reticulum stress on the expression of exosomes in ventilator-induced lung injury
Liyun Piao, Hyun-Jun Park, Eun-Hye Seo, Tae-Won Kim, Je-Kyoun Shin, Seong-Hyop Kim
DNA methylation changes in the hippocampus of learning and memory disorder offspring rats of lead exposure during pregnant and lactation period
Tao Hong, Shou-Ming Li, Bo Jia, Yun Huang, Kun Shu, Ke-Wang Yuan, Lai Chen, Long-Xue Li, Li Liu, Zhi-Yong Liu
Effect of combined treatment with pulsed electromagnetic field stimulation and sclerostin monoclonal antibody on changes in bone metabolism and pedicle screw augmentation in rabbits with ovariectomy-induced osteoporosis
Guang Qian, Minghai Wang, Youhai Dong, Yang Hong, Yueming Yu, Jiong Mei
Changes in alkaline phosphatase, calcium, C-reactive protein, D-dimer, phosphorus and hemoglobin in elderly osteoporotic hip fracture patients
Zhineng Chen, Lili Xie, Jie Xu, Xiaofang Lin, Juncai Ye, Rongxue Shao, Xinmiao Yao
Validation of the protective effects of Lonicera japonica polysaccharide on lipopolysaccharide-induced learning and memory impairments via regulation of autophagy based on network pharmacology
Jiandong Wang, Ping Liu, Xiaobo Huang, Xiling Wu
Prevalence of resuscitation in cancer patients at the end of life—a population-based observational study from Germany
Burkhard Dasch, Philipp Lenz, Peter K. Zahn
Multi-nodule of large airway: tracheobronchopathia osteochondroplastica
Dandan Li, Faguang Jin, Yandong Nan, Hua Jiang, Qiao Liu, Hongang Liu, Tao Xin
Barriers to palliative care use among surgical patients: perspectives of practicing surgeons across Michigan
Blanche Blumenthal, Christina W. Lee, C. Ann Vitous, Alexandria J. Robbins, Ana C. De Roo, Mary Byrnes, Pasithorn A. Suwanabol
Effects of different positive end-expiratory pressure titrating strategies on oxygenation and respiratory mechanics during one- lung ventilation: a randomized controlled trial
Dian Xu, Wei Wei, Lianhua Chen, Shitong Li, Ming Lian
Use of iron sucrose injection in anemia patients with reduced serum iron concentration during hospitalizations of digestive and liver diseases
Cen Hong, Xiangbo Xu, Ruirui Feng, Fernando Gomes Romeiro, Dan Zhang, Zhaohui Bai, Xiaozhong Guo, Xingshun Qi
Necitumumab plus platinum-based chemotherapy versus chemotherapy alone as first-line treatment for stage IV non-small cell lung cancer: a meta-analysis based on randomized controlled trials
Li Wang, Chen Liao, Meng Li, Shujuan Zhang, Fengming Yi, Yiping Wei, Jiao Yu, Wenxiong Zhang
Derivation and validation of a simple nomogram prediction model for all-cause mortality among middle-aged and elderly general population
Lin Liu, Kenneth Lo, Cheng Huang, Ying-Qing Feng, Ying-Ling Zhou, Yu-Qing Huang
Effects of exogenous probiotics on the gut microbiota and clinical outcomes in critically ill patients: a randomized controlled trial
Jie Wang, Hui Ke, Kai-Xiong Liu, Jie-Ming Qu
Efficacy of modified rubber band ligation in the treatment of grade III internal hemorrhoids
Lei Jin, Haojie Yang, Kaijian Qin, Ying Li, Can Cui, Renjie Wu, Zhenyi Wang, Jiong Wu
The characteristics of ICU physical restraint use and related influencing factors in China: a multi-center study
Cuicui Zhang, Di Liu, Qianfeng He
Remifentanil injected during analepsia shortens length of postanesthesia care unit stay in patients undergoing laparoscopic surgery for endometrial cancer: a randomized controlled trial
Lin-Jia Zhu, Si-Bi Zhang, Xiu-Hong Jiang, Yan Ni
Chewing gum promotes bowel function recovery in elderly patients after lumbar spinal surgery: a retrospective single-center cohort study
Xing Du, Yunsheng Ou, Guanyin Jiang, Wei Luo, Dianming Jiang
Factors associated with chronic thoracic spine and low back pain in caregivers of cancer patients
Hideaki Hasuo, Hisaharu Shizuma, Mikihiko Fukunaga
Study on dosage range evaluation opioid analgesic for breakthrough pain in cancer patients: a retrospective study
Mahardian Rahmadi, Ulya Madina, Iwan Sulianto, Elfri Padolo, Chrismawan Ardianto, Dinda M. N. Ratri, Agus A. Fauzi, Suharjono
Impact of renin–angiotensin system blocker after aortic valve replacement—a systematic review and meta-analysis
Li Zeng, Junli Li, Jinghan Yang, Yanbiao Liao, Mao Chen
Development and validation of predictive models for Crohn’s disease patients with prothrombotic state: a 6-year clinical analysis
Jianfeng Pan, Shuang Lu, Yong Li, Zichun Li, Nan Zhou, Guanghui Lian, Xiaowei Liu
A randomized controlled trial comparing the efficacy of tigecycline versus meropenem in the treatment of postoperative complicated intra-abdominal infections
Hai-Jun Wang, Xue-Zhong Xing, Shi-Ning Qu, Chu-Lin Huang, Hao Zhang, Hao Wang, Quan-Hui Yang, Zhen-Nan Yuan
Clinical characteristics and surgical treatment of spinal metastases from pancreatic cancer: a single-center retrospective study
Shuzhong Liu, Xi Zhou, An Song, Zhen Huo, Yipeng Wang, Yong Liu
Lung aeration and ventilation after general anesthesia in left lateral position: a prospective observational study using electrical impedance tomography
Yan Wang, Huisheng Xu, Hui Li, Baoli Cheng, Xiangming Fang
The application of multivariate adaptive regression splines in exploring the influencing factors and predicting the prevalence of HbA1c improvement
Rui Lu, Tongqing Duan, Mengyang Wang, Hongwei Liu, Siyuan Feng, Xiaowen Gong, Hui Wang, Jiao Wang, Zhuang Cui, Yuanyuan Liu, Changping Li, Jun Ma
Role of MK2 signaling pathway mediating microglia/macrophages polarization in chronic compression injury of cervical spinal cord
Lei Yu, Hongxing Song, Xiutong Fang, Yali Hu
Impact of self-designed Ningxin Anshen Decoction on the resting-state network functional connectivity in patients with mild to moderate generalized anxiety disorders
Wenjing He, Hang Xiong, Jiangshan Fang, Hao Gu
Current usage status of somatostatin and its analogs and trypsin inhibitors: a real-world study of 34,654 Chinese adult patients with acute pancreatitis
Xufeng Mao, Zhangwei Yang
Rectal diclofenac for prevention of post-endoscopic retrograde cholangiography pancreatitis
Héctor F. Losada, Pablo I. San Martin, Andrés I. Troncoso, Jorge A. Silva
Application of shear wave elastography as a diagnostic method for esophageal varices
Wei Zhao, Chen Liu, Liang Zhang, Jing Chong, Ning Yu
Enteral immunonutrition versus enteral nutrition for patients undergoing esophagectomy: a randomized controlled trial
Xiao-Kun Li, Zhuang-Zhuang Cong, Wen-Jie Wu, Yang Xu, Hai Zhou, Gao-Ming Wang, Yong Qiang, Li-Guo Luo, Yi Shen
Cardiac hemodynamic response to the 6-minute walk test in patients with intestinal carcinoma undergoing bevacizumab treatment
Huiling Huang, Yalin Cao, Yugang Dong, Jiayong Li, Chen Liu, Marvin Owusu-Agyema, Yao Tong, Fengjuan Yao, Baolin Chen, Ling Li, Fawang Du, Xingwei Hu, Xing Wang, Yanhong Deng
The inhibitory effect of Gualou Guizhi Decoction on post-ischemic neuroinflammation via miR-155 in MCAO rats
Jinbo Yang, Xiaoqin Zhu, Haixia Hu, Xinjun Lin
Predictive value of ACEF score for clinical prognosis of elderly patients with ST-segment elevation myocardial infarction after percutaneous coronary intervention
Hongwu Chen, Xiaofan Yu, Xiangyong Kong, Longwei Li, Jiawei Wu, Likun Ma
A perspective of the relationship of serum HBV DNA and HBsAg apportioned by the same hepatic parenchyma cell volume with inflammation in the natural history of chronic hepatitis B
Lei Tan, Ze-Qian Wu, Chang Zhao, Shu-Ru Chen, Pei-Pei Wang, Zhi-Liang Gao, Dong-Ying Xie, Kun-Peng Hu, Zhi-Shuo Mo
Changes in self-reported physical activity and health-related quality of life following 3-month astaxanthin supplementation in patients with heart failure: results from a pilot study
Sayaki Ishiwata, Takao Kato, Takatoshi Kasai, Akihiro Sato, Shoichiro Yatsu, Hiroki Matsumoto, Jun Shitara, Azusa Murata, Megumi Shimizu, Shoko Suda, Yuya Matsue, Ryo Naito, Masaru Hiki, Hiroyuki Daida
Evaluation of maternal and fetal outcomes in pregnancy complicated with pulmonary arterial hypertension
Qian Zhou, Ping Peng, Xinyan Liu, Juntao Liu, Jinsong Gao, Weilin Chen
Temporal changes in Egr-1 and c-fos expression in rat models of myocardial ischemia
Li-Qin Zhai, Xiang-Jie Guo, Ze Li, Run-Feng Sun, Qian-Qian Jin, Ming-Zhe Liu, Hua-Lin Guo, Cai-Rong Gao
Impact of structured advance care planning program on patients’ wish items and healthcare utilization
Kwok Ying Chan, Ho Yan Chiu, Desmond Y. H. Yap, Cho Wing Li, Terence Yip, Kwok Wai Tsang, Wai On Tam, Ho Yan Au, Chi Yan Wong, Man Lui Chan, Mau Kwong Sham
The clinical ability of contrast-enhanced magnetic resonance imaging to predict treatment outcomes for lumbar facet joint pain
Min Cheol Chang, You Gyoung Yi, Hea-Eun Yang, Jang Ho Lee, Ji Hwan Kim, Kyung Hee Do
Efficacy and safety of docetaxel and prednisolone chemotherapy in very elderly men with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) in real world: a single institute experience
Kai-Yun Wang, Liang Ma, Lan-Lan Zhang, Yi-Chao Hu, Jun-Hui Jiang, Qi Ma
The utility of the adjusted-OPTIMIZE-HF risk model for predicting in-hospital length of stay in the Chinese population
Yao Wang, Yongcheng Wang, Wenbin Zhang
Knockdown CD44 promote the inflammatory response through the autophagy pathway in mouse models of pulmonary contusion
Songlin Yang, Xianglin Meng, Wei Yu, Dongsheng Fei, Wei Yang, Shishuai Meng, Peiyao Luo, Jianpeng Wang, Shangha Pan, Mingyan Zhao
Risk predictive models for delirium in the intensive care unit: a systematic review and meta-analysis
Xiangping Chen, Yuewen Lao, Yi Zhang, Lijie Qiao, Yiyu Zhuang
Changes of lymphatic flow caused by core needle biopsy of axillary sentinel lymph node in a rabbit model
Yiqin Xia, Mingjie Zheng, Lie Chen, Yangyang Cui, Huaxing Huang, Peng Kong, Wenbin Zhou, Hui Xie, Shui Wang
Coronavirus disease (COVID 2019): protocol for a living overview of systematic reviews
Cuncun Lu, Tingting Lu, Bei Pan, Qi Wang, Liangying Hou, Qian Zhang, Yunhua Wang, Yihui Wang, Xiuxia Li, Yue Ruan, Lian Chen, Honghao Lai, Tianzhu Qin, Long Ge, Kehu Yang
CT-guided percutaneous minimally invasive radiofrequency ablation for the relief of cancer related pain from metastatic non-small cell lung cancer patients: a retrospective study
Xiaoyun Zhou, Hongsen Li, Qing Qiao, Hongming Pan, Yong Fang
Glutamine on critical-ill patients: a systematic review and meta-analysis
Yueming Sun, Sainan Zhu, Shuangling Li, Hong Liu
Klebsiella pneumoniae infection associated septic pulmonary embolism in an emergency department from east China
Xiaobin Zhang, Qian Yang, Bo Gao, Jialu Wang, Lei Tian, Jia Hua, Changqing Zhu, Xiaoye Lu
Ipsilateral ultrasound-monitoring technique for reducing malpositions of peripherally inserted central catheters in the intensive care unit
Seunghwan Song, Up Huh, Jae Il Lee, Chung Won Lee, Jung Seop Eom, Hyo-Jeong Kim, Il Jae Wang, Jae-Joon Kim
Multidimensional intervention in individuals with mild cognitive impairment: a pilot nonrandomized study
Shaofang Xu, Guilin Meng, Pengfei Chen, Min Fang, Aiping Jin
Screening for and combining serum intestinal barrier-related biomarkers to predict the disease severity of AECOPD
Jiuheng Yin, Shuai Wang, Yuan Qiu, Enlai Jiang, Guangsheng Du, Wensheng Wang, Pengyuan Xu, Hua Yang, Mingdong Hu, Weidong Xiao
The effect of a novel slow-flow irrigation drainage tube on anastomotic leakage and empyema after the resection of esophageal or gastroesophageal junction cancer
Fengkai Xu, Jie Gu, Yufeng Ou, Yin Li, Yiwei Chen, Di Ge, Chunlai Lu
Adjuvant treatment with Angong Niuhuang pills in treating traumatic brain damage: a meta-analysis of randomized controlled trials
Peng-Cheng Zhao, Zhen-Shan Huang, Shao-Nian Xu, Yong-Ming Zhang
Ligustrazine induces the colorectal cancer cells apoptosis via p53-dependent mitochondrial pathway and cell cycle arrest at the G0/G1 phase
Yaoyao Bian, Lili Yang, Wei Sheng, Zhengjun Li, Yuying Xu, Wenlin Li, Li Zeng
Dynamic contrast-enhanced MRI for response evaluation of non-small cell lung cancer in therapy with epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors: a pilot study
Jae-Hun Kim, Ju Won Lee, Keunchil Park, Myung-Ju Ahn, Jung Won Moon, Soo-Youn Ham, Chin A Yi
Beneficial aspects of high dose intravenous vitamin C on patients with COVID-19 pneumonia in severe condition: a retrospective case series study
Bing Zhao, Yun Ling, Jian Li, Yibing Peng, Jun Huang, Yihui Wang, Hongping Qu, Yuan Gao, Yingchuan Li, Bijie Hu, Shuihua Lu, Hongzhou Lu, Wenhong Zhang, Enqiang Mao
A prediction model of enteral nutrition complicated with severe diarrhea in ICU patients based on CD55
Yun Xie, Rui Tian, Tao Wang, Wei Jin, Yijun Hou, Zhigang Zhou, Ruilan Wang
A modified surgical technique to simplify the procedure of femoral stem implantation for an appropriate anteversion angle during endoprosthetic reconstruction
Lijun Shi, Jun Han, Lili Shi, Wei Sun, Fuqiang Gao
Computer-assisted ultrasound quantification analysis in fatty liver model of rats
Zhe Lou, Chunyan Wang, Qiaobei Li, Yinyan Li
Neurocognitive improvement after angioplasty in patients with chronic middle cerebral artery stenosis and cerebral ischemia
Zhaohong Kong, Yanhong Mo, Zhaohui Zhang, Jian Jiang
Xuesaitong injection (lyophilized) combined with aspirin and clopidogrel protect against focal cerebral ischemic/reperfusion injury in rats by suppressing oxidative stress and inflammation and regulating the NOX2/IL-6/STAT3 pathway
Ting Zhu, Xiang-Bao Meng, Dong-Xia Dong, Li-Yu Zhao, Mu-Wen Qu, Gui-Bo Sun, Xiao-Bo Sun
Pain characteristics in amyotrophic lateral sclerosis patients and its impact on quality of life: a prospective observational study in a northern city of China
Zhaohong Kong, Peng Chen, Jian Jiang, Xiaoyun Wang, Ying Wang, Yanghong Shi, Bin Zhao, Jiang Zhu
Relationship of psychological factors with daily activities and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease in a Chinese rural population
Jing An, Hui Zhou, Ting Yang, Changling Duan, Chenyi Bao, Chun Wan, Yongchun Shen, Fuqiang Wen
Chinese herbal medicine Buyang Huanwu Decoction combined with acupuncture to treat sequela of apoplexy: a meta-analysis of randomized controlled trials
Meng-Jie Zeng, Lin-Jun Li, Zhi-Quan Wu
Comparative efficacy between monoclonal antibodies and conventional drugs in postmenopausal women with osteoporosis: a network meta-analysis
Qingtao Jiang, Feng Zhang, Baoli Zhu, Hengdong Zhang, Lei Han, Xin Liu
Serum protein complex profiling reveals heterogeneity of Balanced constitutional population in traditional Chinese medicine through blue native polyacrylamide gel electrophoresis
Fei Tan, Tao Zhang, Xinyan Chen, Tingting Song, Jiamin Yuan, Chen Sun, Fuping Xu, Yanchang Li, Lei Chang, Fuqiang Wang, Chen Shao, Weimin Zhu, Ping Xu, Zhimin Yang
Comparison between the first-line and second-line immunotherapy drugs in the progression-free survival and overall survival in advanced non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Shengyu Wu, Lei Wang, Wei Li, Bin Chen, Yu Liu, Hao Wang, Sha Zhao, Lingyun Ye, Hui Sun, Yayi He
Systematic analysis reveals a lncRNA-miRNA-mRNA network associated with dasatinib resistance in chronic myeloid leukemia
Jiawen Luo, Yin Gao, Xiaomin Lin, Xiaoying Guan
Study on the relationship between sex hormone changes and erectile dysfunction in patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome
Donglai Fan, Weipu Mao, Guangchun Wang, Heng Shi, Zonglin Wu, Jinbo Xie, Lei Yin, Tianyuan Xu, Keyi Wang, Bo Peng
Vitamin C attenuates vancomycin induced nephrotoxicity through the reduction of oxidative stress and inflammation in HK-2 cells
Wenyun Xu, Zhongan Mao, Bing Zhao, Tongtian Ni, Siyu Deng, Ping Yu, Juan He, Enqiang Mao
A retrospective multicenter study comparing bupivacaine and ropivacaine in endoscopic ultrasound guided celiac plexus neurolysis
Yuchong Zhao, Xiaorong Guo, Kaixuan Wang, Qian Chen, Yun Wang, Liangkai Chen, Wei Gao, Bin Cheng, Zhendong Jin
Characteristics of cancer patients with COVID-19 in a cancer hospital
Demis N. Lipe, Ahmed Elsayem, Maria T. Cruz-Carreras, Jomol Thomas, Adianes Feliciano, Jenny Ren, Susan M. Gaeta, Eva Rajha, Elisabet Manasanch, Ed Kheder, Patricia Brock, Cielito Reyes-Gibby
A new prediction model for acute kidney injury in patients with sepsis
Chenyu Fan, Xiu Ding, Yanli Song
Palliative radiotherapy to maintain outpatient status in elderly patients with esophageal carcinoma
Kenjiro Ishii, Yasuhiro Tsubosa, Masahiro Niihara, Toshiya Akai, Wataru Soneda
Locoregional options in the management of cholangiocarcinoma: single center experience
Hussein Baydoun, Harley Meirovich, Gilbert Maroun, Natalie Coburn, Elizabeth David
The yield of sonication fluid culture for presumed aseptic loosening of orthopedic devices: a meta-analysis
Qingyu Zhang, Yongming Xi, Dong Li, Zenong Yuan, Jun Dong
The impact of pegylated recombinant human growth hormone replacement therapy on glucose and lipid metabolism in children with growth hormone deficiency
Cencen Wang, Heqing Huang, Chen Zhao, Jiao Zhao, Runji Xiong, Runming Jin, Yan Bai
Association of acute normovolemic hemodilution with decreased length of hospital stay in rhesus-negative patients undergoing major cancer surgeries: a retrospective study
Yan Ni, Xia-Hao Ding, Zhi-Jie Xu, Zhen-Feng Zhang, Yang Zhang, Bo Gui
A single-center 10-year retrospective study of clinical features and surgical treatment of spinal metastasis from cholangiocarcinoma
Shuzhong Liu, Xi Zhou, Muchuan Wang, Siyuan Yao, Tong Niu, Chengao Gao, Ziquan Li, Zhen Huo, Yipeng Wang, Yong Liu
A new anticoagulation strategy using recombinant human thrombomodulin in patients on veno-venous extracorporeal membrane oxygenation: a retrospective study
Norihisa Yasuda, Koji Goto, Takayuki Mizoguchi, Yoshifumi Ohchi, Shin-Ichi Nureki, Takaaki Kitano
Endoscopic ultrasound-guided radiofrequency ablation of unresectable pancreatic cancer with low ablation power and multiple applications: a preliminary study of 11 patients
Jinlin Wang, Yun Wang, Yuchong Zhao, Xiaoli Wu, Min Zhang, Wei Hou, Qian Chen, Bin Cheng
The efficacy and safety of Osimertinib in advanced non-small cell lung cancer patients with Thr790Met resistance mutations: a systematic review and meta-analysis
Saijin Cui, Yaling Zhang, Lu Liu, Yan Li, Rongmiao Zhou, Xi Huang, Shiru Cao, Xiangran Huo, Na Wang
Clinical application of a special postoperative position cushion for patients after percutaneous nephrolithotomy: a randomized trial
Juan Xue, Qun Yang
Therapeutic options for resectable second lung tumor after previous pneumonectomy: a SEER database analysis
Xiangyang Yu, Shugeng Gao, Qi Xue, Fengwei Tan, Yushun Gao, Yousheng Mao, Dali Wang, Jun Zhao, Yin Li, Feng Wang, Hong Cheng, Chenguang Zhao, Ding Yang, Juwei Mu
What is the ideal route of administration of tranexamic acid in total knee arthroplasty? A meta-analysis based on randomized controlled trials
Feifan Lu, Xiaowei Sun, Weiguo Wang, Qidong Zhang, Wanshou Guo
Symptom burden and willingness to participate: implications for herbal clinical trials in lung cancer
Jie Liu, Wei Hou, Mithat Gönen, Christina Seluzicki, Susan Qing Li, Jun J. Mao
Pingyang Jiangya Fang pretreatment reduces the blood pressure of spontaneously hypertensive rats with Liver-Yang hyperactivity syndrome via ROS/Akt oxidative stress pathway
Zirong Li, Mengyao Wu, Deguo Liu, Xiaoye Wang, Wenli Yang, Yuhong Wang, Changjiang Xiao
Hospital-based group medical quarantine increased the pre- dialysis blood pressure in maintenance hemodialysis patients
Yan Wang, Liangying Gan, Li Zuo, Bing Yang, Ying Wang, Junqing Liang, Mengfan Ni
Clinical characteristics, laboratory abnormalities and CT findings of COVID-19 patients and risk factors of severe disease: a systematic review and meta-analysis
Jingyuan Xie, Qin Wang, Yangyang Xu, Tianli Zhang, Lu Chen, Xueying Zuo, Jiaxin Liu, Litang Huang, Ping Zhan, Tangfeng Lv, Yong Song
Self-compassion mediates the perfectionism and depression link on Chinese undergraduates
Shujuan Wei, Lan Li, Jianping Shi, Huixin Liang, Xianfeng Yang
Effects of yoga on health-related quality, physical health and psychological health in women with breast cancer receiving chemotherapy: a systematic review and meta-analysis
Li-Juan Yi, Xu Tian, Yan-Fei Jin, Ming-Jie Luo, Maria F. Jiménez-Herrera
A randomized trial to assess the effect of cricoid displacing maneuver on the success rate of blind placement of double-lumen tube and Univent bronchial blocker
Zhao Xu, Hong Yu, Yuting Luo, Yuancai Ye, Cheng Zhou, Peng Liang
Postoperative analgesia in patients undergoing robot-assisted thoracic surgery: a comparison between thoracic epidural analgesia and intercostal nerve block combined with intravenous patient-controlled analgesia
Izumi Kawagoe, Masakazu Hayashida, Daizoh Satoh, Tsukasa Kochiyama, Masataka Fukuda, Jun Kishii
Perspectives of people accompanying a person during voluntary stopping eating and drinking: a convergent mixed methods study
Sabrina Stängle, André Fringer
Drug-related problems among hospitalized cancer pain patients: an investigative single-arm intervention trial
Ying-Jie Su, Yi-Dan Yan, Wen-Juan Wang, Tao Xu, Zhi-Chun Gu, Yong-Rui Bai, Hou-Wen Lin
Bevacizumab as a treatment for radiation necrosis following stereotactic radiosurgery for brain metastases: clinical and radiation dosimetric impacts
Juan Li, Jing He, Linbo Cai, Mingyao Lai, Qingjun Hu, Chen Ren, Lei Wen, Jian Wang, Jiangfen Zhou, Zhaoming Zhou, Shaoqun Li, Minting Ye, Changguo Shan, Longhua Chen, Cheng Zhou
Moxifloxacin is a safe and effective candidate agent for tuberculosis treatment: a meta-analysis of randomized controlled trials
Mingxia Sun, Jinping Fan
Comparison of PSORI-CM01 granules and Yinxieling tablets for patients with chronic plaque psoriasis: a pilot study for a randomized, double-blinded, double-dummy, multicentre trial
Dan-Ni Yao, Chuan-Jian Lu, Ze-Huai Wen, Yu-Hong Yan, Li-Ming Lu, Hui-Mei Wu, Zi-Yang He, Hao Deng, Jing-Wen Deng
Clinical utility of a computed tomography-based receiver operating characteristic curve model for the diagnosis of COVID-19
Xiang Li, Feng Yuan, Zhenguang Zhang, Juntao Yang, Jing Zhang, Zhipeng Li, Yan Peng, Yuanming Jiang, Wenfang Yi, Jiyao Ma, Wei Zhao, Bo He, Li Wu, Kunhua Wang
Dynamic analysis of pulmonary computed tomography (CT) characteristics in cured coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients
Yunhui Yang, Zhenghua Zhang, Yuanming Jiang, Zhipeng Li, Hongyuan Yang, Zhi Li, Xiang Li, Juntao Yang, Jing Zhang, Yan Peng, Lin Luo, Wen Chang, Wei Zhao, Yi Wu, Cunwen Ma, Shiping Wang, Yongjian Wen, Fushun Pu, Xuefei Jiang, Lishuang Shen, Zhengyi Zhan, Yong Jin, Qiming Li, Wenfang Yi, Ying Xie, Yanlong Tang, Hao Duan, Kai Yang, Yu Su, Chuncai Wu, Zhongzheng Luo, Peng Wang, Minchang Hong, Shiqiang Yang, Wenyong Bai, Guilin Yu, Shaohua Liu, Zhongmin Nie, Guangbi Song, Dongquan Guo, Xiaobo He, Zhiyu Chen, Kaiyi Xue, Jiyao Ma, Yuchun Wu, Xiaotao Yang, Bo He, Kunhua Wang, Jiangyuan Pi
Prevalence and determinants of potentially inappropriate medications prescribing in elderly patients in Chinese communities
Yue Li, Jue Hu, Yu-Zhang Gao, Feng Zhou, Zheng-Hua Zhu, Bao-Fu Zhang, Kan Zhu, Jian-Guo Zhu, Jing-Jing Zhang
Metagenomic next-generation sequencing of radial ultrasound bronchoscopy-guided “cocktail” specimens as an efficient method for the diagnosis of focal pulmonary infections: a randomised study
Ying Chen, Xiaopei Yan, Ning Li, Qin Zhang, Yantian Lv, Ting Ruan
Correlation between clinical features and total maturation score by magnetic resonance imaging in very low birth weight premature infants with brain injury
Dalin Zhu, Manxia Wang, Fan Feng, Nan Nan, Yuefen Liu, Jinyun Shi, Baohong Mao
Macrophage colony-stimulating factor could evaluate both disease activity and renal involvement in systemic lupus erythematosus
Rong Wang, Huijuan Zhao, Yang Liu, Yi Li, Jun Cai
The clinicopathological characteristics of gastric polyps and the relationship between fundic gland polyps, Helicobacter pylori infection, and proton pump inhibitors
Wei Gao, Yushuang Huang, Shuming Lu, Chunyan Li
Perioperative treatment compliance, anxiety and depression of elderly patients with ophthalmic surgery and the influential factors
Hui Wang, Leiming Zhang, Ming Sun, Le Kang, Xuelian Wei
Human Adipose-derived mesenchymal stem cells promote lymphocyte apoptosis and alleviate atherosclerosis via miR-125b-1-3p/BCL11B signal axis
Chaowen Yu, Wenbo Tang, Ran Lu, Yuan Tao, Tiancai Ren, Yong Gao
Potential risk factors for recurrent pulmonary embolism in hospitalized patients
Lu Wang, Wuwan Wang, Tingting Shu, Panpan Feng, Rui Xiang, Wei Huang
Prediction of postpartum pelvic floor dysfunction with a nomogram model based on big data collected during pregnancy
Wen-Ying Fu, Hua Yuan, Xiu-Qin Ye, Di-Yan Shou, Wei Zhu
Performance verification of a new fibrinogen assay
Xuezheng Li, Yanhong Chen, Jie Zhao, He Liu, Haixin Li
Cystatin C level is associated with the recovery of renal function in cancer patients after onset of acute kidney injury
Rui Li, Xia Wang, Xiaoqian Zhao, Xiaohong Zhang, Honghai Chen, Yue Ma, Yandong Liu
A randomized trial in the investigation of anxiety and depression in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19)
Feng Zhou, Rong-Rong Wang, Han-Ping Huang, Chun-Ling Du, Chao-Min Wu, Xue-Mei Qian, Wei-Li Li, Ju-Li Wang, Lv-Yan Jiang, Hui-Jia Jiang, Wen-Jie Yu, Ke-Bin Cheng
The expression levels of plasma dimethylglycine (DMG), human maternally expressed gene 3 (MEG3), and Apelin-12 in patients with acute myocardial infarction and their clinical significance
Yingna Wei, Bei Wang
Cognitive status of nurses in Shanghai on pulmonary rehabilitation
Hai Zhang, Yun Song, Xiaowei Mao, Feng Pan, Yan Pan, Liyan Jiang
A low proportion of regulatory T cells before chemoradiotherapy predicts better overall survival in esophageal cancer
Fei Lan, Bin Xu, Jie Li
Tiaochang Xiaoyan extract tablets ameliorate chronic inflammation by activating macrophage lysosomes in chronic colitis rats
Shiying Wang, Chun Guo, Tao Zhang, Cailing Zhong, Xiying Zhao, Yisheng Su, Wei Wei, Beiping Zhang
The effect of in-hospital physiotherapy on handgrip strength and physical activity levels after cardiac valve surgery: a randomized controlled trial
Jinxiu Chen, Tianfang Zhang, Wangxiao Bao, Guiying Zhao, Zuobing Chen
The prescription patterns and safety profiles of oral non-steroidal anti-inflammatory drugs in China: an 8-year real-life analysis
Qingjun Meng, Zhen Zhang, Faxin Li, Jinguang Li, Na Wang, Zhiwei Guo, Jinqiang Wang, Xiaoran Ye, Yi Li
Dynamic contrast-enhanced MRI of nasopharyngeal carcinoma: correlation of quantitative dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI) parameters with hypoxia-inducible factor 1α expression and tumor grade/stage
Lan Liu, Liping Hu, Qiao Zeng, Dexin Peng, Zhiping Chen, Chuansheng Huang, Zhiliang Liu, Qingyi Wen, Fei Zou, Lan Yan

Review Article

Zinner syndrome: an updated pooled analysis based on 214 cases from 1999 to 2020: systematic review
Tianzhu Liu, Xiaodan Li, Lesheng Huang, Hongyi Li, Kaili Cai, Jinghua Jiang, Nianli Chen, Wanchun Zhang, Jiahui Tang, Meng Zhang, Dan Zhao, Jingzhi Ye, Chengfeng Zhang, Tao He, Bo Liu, Yongsong Ye, Jun Chen
Efficacy and safety of pudendal nerve block for postoperative analgesia of hemorrhoids: a systematic review of 7 randomized controlled trials
Jiacheng Li, Hua Liu, Kaijian Qin, Mengjia Liu, Haojie Yang, Ying Li
Understanding the physical examination of the shoulder: a narrative review
Seoyon Yang, Tae Uk Kim, Du Hwan Kim, Min Cheol Chang
A narrative review of relationship between gut microbiota and neuropsychiatric disorders: mechanisms and clinical application of probiotics and prebiotics
Huan Yang, Yuqing Liu, Rui Cai, Ying Li, Bing Gu
A narrative review of malignant eosinophilic pleural effusion: incidence, etiology and prognostic significance
Wen-Jie Li, Zhi-Di Lin, Jin-Lin Wang
Progress on the protective effects of maternal fatty acid supplementation on infant asthma risk: a narrative review
Peng Xu, Zheng Wang, Jie Li
How to restore medical services in the ophthalmic department in the post-pandemic period of COVID-19
Jiao Xia, Rongli Wang, Min Tian, Xunlian Wu

Case Report

Coronavirus disease 2019 (COVID-19): two case reports from a family cluster
Lei Tang, Zheng Ye, Zixing Huang, Xianchun Zeng, Tao Wang, Rui Xu, Rongpin Wang, Bin Song
Fat-poor renal angiomyolipoma combined with pseudoaneurysm: a case report
Jing Chong, Junpeng Zhang, Chunping Ning, Liang Zhang, Wei Zhao, Yongmei Sun
Colchicine poisoning complicated by medulla oblongata myelinolysis: a case report
Wei Jiang, Xuan-Yu Tan, Jia-Ai Li, Kang Qu, Peng Yu, Ming Dong
Medically inoperable Merkel cell carcinoma of the head and neck treated with stereotactic body radiation therapy: a case report
Jie Wei Zhu, Lilian Doerwald-Munoz, Justin Wann-Yee Lee
Immunotherapy-related skeletal muscle weakness in cancer patients: a case series
Amy H. Ng, Diana M. Molinares, An T. Ngo-Huang, Eduardo Bruera
Acinar with ductal and mucinous adenocarcinoma of prostate cancer complicated with lung metastasis: a case report and literature review
Yankang Cui, Chenkui Miao, Aiming Xu, Zengjun Wang, Bianjiang Liu
Successful endoscopic management of 3 cases of translocated intrauterine devices: a case report
Xiaoyan Han, Hua Yang
Anlotinib combined with durvalumab in a patient with recurrent multifocal brain metastases of small cell lung cancer after definitive concurrent chemoradiotherapy and palliative radiotherapy of the lung and brain: a case report
Yuqi Wu, Tao Zhang, Yutao Liu, Jianyang Wang, Nan Bi